Hospodaření s přírodními zdroji
ŠkolaUniverzita Karlova
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 51,2%
2022: 46,57%
2021: 51,53%
2020: 55,54%
2019: 68,92%
2018: 68,82%
2017: 66,56%
2016: 71,94%
2015: 69,82%
2014: 71,27%
2013: 66,11%
2012: 58,88%
2011: 65,14%
2010: 70,32%
2009: 63,25%
2005: 49,76%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,02%
2022: 2,1%
2021: 2,1%
2020: 1,2%
2019: 0,3%
2018: 0,9%
2017: 2%
2016: 3,1%
2015: 3,3%
2013: 1,8%
2012: 3%
2011: 3,8%
2010: 4,1%
2009: 3,6%
Studijní programHospodaření s přírodními zdroji
Typ programuBakalářské
Forma studiaPrezenční
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Biochemie, Chemie, Chemie a fyzika materiálů, Medicinální chemie, Speciální chemicko-biologické obory 43 500 Kč, Bioinformatika, Biologie, Evoluční biologie, Geobiologie, Geologie, Geotechnologie, Hydrologie a hydrogeologie, Vědy o Zemi 35 000 Kč, ostatní Bc. programy/obory 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html
Ubytováníhttp://kam.cuni.cz/
Stravováníhttp://kam.cuni.cz/
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php
Přijímací řízení (obsah)Jednokolová ústní zkouška - ověřuje základní orientaci uchazeče v přírodních vědách, zejména ve vědách o Zemi. Podstatnou součástí zkoušky je tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech ve zvoleném oboru studia. Možnosti prominutí a podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30890
Vybrat