Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
ŠkolaUniverzita Karlova
FakultaFakulta tělesné výchovy a sportu
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 40,16%
2022: 38,62%
2021: 35,44%
2020: 43,33%
2019: 31,45%
2018: 36,52%
2017: 34,57%
2016: 32,25%
2015: 34,61%
2014: 30,09%
2013: 28,95%
2012: 28,31%
2011: 40%
2010: 44,28%
2009: 44,12%
2005: 33,78%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,01%
2022: 0,5%
2021: 2,4%
2020: 1,5%
2019: 1%
2018: 2%
2017: 1,7%
2016: 2,2%
2015: 1,9%
2013: 1,8%
2012: 1,5%
2011: 1,6%
2010: 1,3%
2009: 1,6%
Studijní programAplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Typ programuBakalářské
Forma studiaPrezenční, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok Fyzioterapie 35 000 Kč, ostatní programy 29 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html
Ubytováníhttp://kam.cuni.cz/KAM-2.html
Stravováníhttp://kam.cuni.cz/KAM-4.html
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttps://is.cuni.cz/studium/prijimacky/
Přijímací řízení (obsah)Přijímací zkouška je dvoukolová. Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan. Bodový zisk je součtem bodů získaných v rámci talentových zkoušek (první kolo přijímací zkoušky) a bodů získaných z testu Obecných studijních předpokladů (druhé kolo přijímací zkoušky). Talentová zkouška (první kolo přijímací zkoušky): 1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů) 2. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů) 3. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů) Z každé jednotlivé talentové zkoušky je nutné získat alespoň 1 bod. Uchazeč, který tuto podmínku nesplní, nemůže být přijat. Více informací k přijímacím zkouškám včetně bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html. Prokázání obecných studijních předpokladů (druhé kolo přijímací zkoušky): Uchazeč prokazuje obecné studijní předpoklady absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2023 do 15. května 2024 a to z testu Obecných studijních předpokladů (OSP). Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.scio.cz, s.r.o. Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v elektronické podobě po 15.5.2024. Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil bude pro účely přijímacího řízení vynásoben koeficientem „4“. Výsledek po vynásobení bude zaokrouhlen na celé číslo. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30712
Vybrat