Anglický jazyk - 2 specializace
ŠkolaUniverzita Pardubice
FakultaFakulta filozofická
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 50,88%
2022: 56,66%
2021: 51,32%
2020: 64,29%
2019: 73,63%
2018: 76,99%
2017: 69,48%
2016: 70,95%
2015: 69,44%
2014: 74,11%
2013: 74,88%
2012: 74,77%
2011: 61,07%
2010: 61,28%
2009: 69,56%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,05%
2022: 4,9%
2021: 11%
2020: 10,7%
2019: 6,9%
2018: 4,6%
2017: 6%
2016: 14,3%
2015: 12,7%
2013: 10,1%
2012: 12,4%
2011: 12,9%
2010: 8,9%
2009: 4,1%
Studijní programAnglický jazyk
Typ programuBakalářské
Forma studiaPrezenční
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
Poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o jeden rok 15 000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia. https://www.upce.cz/studium/poplatky.html
Ubytováníhttp://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html
Stravováníhttp://www.upce.cz/zazemi/koleje-a-menza.html
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttp://eprihlaska.upce.cz
Přijímací řízení (obsah)Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikační kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), -4- znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu (maximální počet bodů 100). Podrobnosti https://ff.upce.cz/ff/studium/pro-uchazece.html
Vybrat