Řízení podniku a podnikové finance
ŠkolaVysoká škola finanční a správní (MBA)
FakultaVysoká škola finanční a správní (MBA)
Typ školyMBA
Šance na přijetí na fakultu
Nezaměstnanost absolventů fakulty
Studijní programEkonomika a management
Typ programuNavazující magisterské
Forma studiaPrezenční, Kombinované
Jazyk výukyČeština
Školné
288 000 Kč celé studium, podrobnosti a možnosti slev https://www.vsfs.cz/?id=3099-skolne-a-poplatky
Ubytování
Stravování
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttp://is.vsfs.cz/prihlaska/
Přijímací řízení (obsah)Přijímací pohovor se sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu a z identifikace problémových oblastí studenta pomocí souboru dobrovolných písemných testů (testu z ekonomie a profilového oborového předmětu dle zvoleného studijního oboru). Uchazeči si sami opraví testy na základě předaného klíče a zhodnotí vlastní předpoklady ke studiu (vyjma případu, kdy cizinci skládají povinně zkoušku z českého jazyka).Uchazeči o studium oborů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající jejich znalost anglického jazyka.
Vybrat