Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
ŠkolaJihočeská univerzita v Českých Budějovicích
FakultaFilozofická fakulta
Typ školyVeřejné vysoké školy
Šance na přijetí na fakultu
2023: 78,06%
2022: 78,37%
2021: 71,64%
2020: 72,83%
2019: 77,62%
2018: 78,49%
2017: 75,64%
2016: 80,7%
2015: 79,67%
2014: 74,05%
2013: 80,68%
2012: 63,24%
2011: 67,07%
2010: 59,67%
2009: 69,34%
Nezaměstnanost absolventů fakulty
2023: 0,05%
2022: 1,6%
2021: 6,5%
2020: 5%
2019: 2,3%
2018: 4,8%
2017: 5,4%
2016: 14,3%
2015: 7,4%
2013: 7,4%
2012: 18,8%
2011: 8,3%
2010: 12%
2009: 17,4%
Studijní programČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Typ programuBakalářské
Forma studiaPrezenční
Jazyk výukyČeština
Školné
Bc:
Mgr:
Ubytováníhttp://kam.jcu.cz/cs/ubytovani
Stravováníhttp://kam.jcu.cz/cs/stravovani
Dny otevřených dveří
Přijímací zkousky
Přihlášky ke studiu
Přihláška v eln. podoběhttps://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec
Přijímací řízení (obsah)Přijetí bez přijímacích zkoušek: Studium programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro SŠ neumožňuje přijetí bez přijímacích zkoušek Podoba přijímací zkoušky: písemná zkouška Zkouška prověřuje znalosti z českého jazyka a z české a světové literatury v rozsahu výuky na gymnáziu: - písemný test z českého jazyka: hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, pravopis, jazykovědná terminologie, schopnost přemýšlet o jazyce, základní jazykovědné příručky a odborné publikace - písemný test z české a světové literatury: základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, literárněvědná terminologie, literární druhy a žánry, rétorické figury, interpretace textu, základní oborové příručky a odborné publikace. Podrobnosti https://www.ff.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni
Vybrat