Typ:
Zaměření:
Porovnání šancí na přijetí za rok
Fakulta ↓ Typ školy ↓ Úspěšnost přijetí ↓ Detail
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP v Praze) Veřejné vysoké školy 9,72% Detail
Fakulta výtvarných umění (VUT v Brně) Veřejné vysoké školy 12,89% Detail
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU v Praze) Veřejné vysoké školy 13,95% Detail
Filmová a televizní fakulta (AMU v Praze) Veřejné vysoké školy 14,29% Detail
Divadelní fakulta (AMU v Praze) Veřejné vysoké školy 18,29% Detail
Zobrazit celou tabulku

Porovnání šancí na přijetí dle školy
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni