Typ:
Zaměření:
Porovnání šancí na přijetí za rok
Fakulta ↓ Typ školy ↓ Úspěšnost přijetí ↓ Detail
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP v Praze) Veřejné vysoké školy 9,72% Detail
Fakulta výtvarných umění (VUT v Brně) Veřejné vysoké školy 12,89% Detail
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU v Praze) Veřejné vysoké školy 13,95% Detail
Filmová a televizní fakulta (AMU v Praze) Veřejné vysoké školy 14,29% Detail
Divadelní fakulta (AMU v Praze) Veřejné vysoké školy 18,29% Detail
Zobrazit celou tabulku

Porovnání šancí na přijetí dle školy
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
AMBIS vysoká škola, a.s.
Anglo-americká vysoká škola, z. ú.
ARCHIP (Architectural Institute in Prague)
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Evropská výzkumná univerzita, z.ú. - Vysoká škola PRIGO
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
NEWTON University
Ostravská univerzita
Panevropská univerzita, a.s.
Prague City University
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Technická univerzita v Liberci
Unicorn University
University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
University of New York in Prague
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola CEVRO
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni