UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Divadelní fakulta

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Divadelní fakulta

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_22213

Divadelní fakulta

Karlova 26, 116 65  Praha 1

Divadelní fakulta

Karlova 26, 116 65  Praha 1 (Mapa)

Telefon: 234 244 211
Fax: 234 244 216
Web: http://www.damu.cz
E-mail: info@damu.cz

Divadelní fakulta AMU v Praze je moderní umělecká vysoká škola univerzitního typu zaměřená na výchovu humanitně vzdělaných uměleckých osobnosti schopných ve své praxi spojovat znalost divadelních postupů a stylů s odvahou k tvůrčímu experimentu. DAMU je přísně výběrová škola, která nabízí studium ve všech oborech divadelní tvorby: herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritiky, divadelní produkce, autorské tvorby a dramatické výchovy, a to jak v oblasti činoherního divadla tak v oblasti divadla alternativního i loutkového. Učí zde nejvýznamnější osobnosti českého divadelního života a jako hostující pedagogové rovněž vynikající divadelníci ze zahraničí. Studium probíhá v bakalářském, magisterském i doktorském cyklu. Škola má velké množství zahraničních kontaktů a nabízí možnost stáží jak v rámci EU tak mimo ni. Studium na Divadelní fakultě je výzvou pro odvážné, talentované a tvořivé mladé lidi. Absolventi DAMU nacházejí prestižní uplatnění v předních divadlech v České republice, působí v nezávislých divadelních skupinách, uplatňují se jako divadelníci, divadelní kritici, producenti, pedagogové a v nejširším slova smyslu autoři.

Typ studia: Bakalářské, Magisterské, Navazující magisterské, Doktorské

Vedení (rektor/děkan/ředitel): Doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Den otevřených dveří:
4. 11. 2023 https://www.damu.cz/cs/studium/harmonogram-skolniho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-2/
Počet studentů:
506
Přijímací zkoušky:
Bc. od ledna 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Přijímací zkoušky (cena):
931 Kč
Přihlášky ke studiu (termín):
29.2.2024, 15.3.2024, 14.4.2024
Bc. a Mgr. od 15. 11. 2023 do jara 2024, podrobný rozpis podle programů a informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu https://www.damu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/
Papírová přihláška (cena):
pouze elektronická Kč
Elektronická přihláška (cena):
931 Kč
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníPřihlášenýchPřijatých
Úspěšnost
Nezaměstnaných
20234327918%0%
20224197117%0%
20214126015%1,4%
20204837516%1,5%
20194708017%0%
20184186115%3,6%
20174967315%3,1%
20165007214%2,4%
20155627814%3,1%
20146197011%
20135635510%3,6%
20125306112%2,7%
20115675810%0%
20105747413%2,9%
20095316312%0%
20054805311%
Zobrazit vše
Metodiku výpočtů a zdroje dat uvádíme v sekci O nás
ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU, 17672,- Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Koleje: http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/kolej-a-ucebni-stredisko/, http://www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/ubytovaci-zarizeni/ubytovaci-zarizeni-amu/

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Authorial Acting (B0215A310012) Bakalářské Angličtina Prezenční
 
Dramatická výchova (B0215A310008) Bakalářské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Herectví alternativního a loutkového divadla (B0215A310013) Bakalářské Čeština Prezenční
 
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B. A.) (B0215A310004) Bakalářské Čeština Prezenční
 
Produkce (B0215A310007) Bakalářské Čeština Prezenční
 
Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B0215A310014) Bakalářské Čeština Prezenční
 
Režie-dramaturgie činoherního divadla (B0215A310006) Bakalářské Čeština Prezenční
 
Scénografie () Bakalářské Čeština Prezenční
 
Scénografie alternativního a loutkového divadla () Bakalářské Čeština Prezenční
 
Teorie a kritika divadelní tvorby (B0215A310009) Bakalářské Čeština Prezenční
 
Herectví činoherního divadla (M0215A310001) Magisterské Čeština Prezenční
 
Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Arts Management (8203T051) Navazující magisterské Angličtina Prezenční
 
Authorial Acting (N0215A310017) Navazující magisterské Angličtina Prezenční
 
Directing of Alternative and Puppet Theatre (8203T068) Navazující magisterské Angličtina Prezenční
 
Directing of Devised and Object Theatre (8203T068) Navazující magisterské Angličtina Prezenční
 
Directing of Dramatic Theatre (8203T055) Navazující magisterské Angličtina Prezenční
 
Dramatická výchova (N0215A310006) Navazující magisterské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla (8203T067) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Dramaturgie činoherního divadla (8203T070) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Herectví alternativního a loutkového divadla (8203T043) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (N0215A310016) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Produkce (8203T051) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
PuppeTry – Puppet Artist Erasmus Mundus Joint Master Degree (N0215P310001) Navazující magisterské Angličtina Prezenční
 
Režie alternativního a loutkového divadla (8203T068) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Režie činoherního divadla (8203T029) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Scénografie (N0212A310006) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Scénografie alternativního a loutkového divadla (8203T062) Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Stage Design (8203T058) Navazující magisterské Angličtina Prezenční
 
Stage Design in Alternative and Puppet Theatre (8203T062) Navazující magisterské Angličtina Prezenční
 
Teorie a kritika divadelní tvorby () Navazující magisterské Čeština Prezenční
 
Alternativní a loutková tvorba a její teorie (8203V073) Doktorské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika (8203V090) Doktorské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (8203V075) Doktorské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Teorie a praxe divadelní tvorby (P0215D310003) Doktorské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Teorie a praxe dramatické výchovy (P0215D310001) Doktorské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • ostatní technické
  • ostatní humanitní
  • ekonomie
  • pedagogika
  • umělecké obory
Kontakty

Karlova 26, 116 65  Praha 1 (Mapa)

Telefon: 234 244 211
Fax: 234 244 216
Web: http://www.damu.cz
E-mail: info@damu.cz

Zobrazení detailu: 111 863

Zobrazení detailu letos: 444

Doporučené články:

články odvolání nepřijetí vš

Odvolání na VŠ - nepřijetí ke studiu

Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Podívejte se, jaké jsou vaše šance na odvolání (do novely zákona o VŠ v roce 2016 žádost o přezkoumání rozhodnutí). Pozor, odvolání musíte podat do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění orgánu, který rozhodnutí vydal; zmeškání lhůty vám bude prominuto jen ze závažných důvodů.

Celý článek

článek státní maturita 2024 kampomaturite.cz

Státní maturita 2024

I v roce 2024 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. 

 

Celý článek

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

V našem přehledu najdete ty fakulty veřejných VŠ, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Konkrétní požadavky pro rok 2024 najdete na www.VysokeSkoly.com.

Celý článek