UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

BUDOVA_VS_22044

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU v Brně)

Beethovenova 2, 662 15  Brno
Vysoké školy>Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění

Beethovenova 2, 662 15  Brno (Mapa)
Typ školy: Veřejné vysoké školy
IČ: 62156462

Telefon: 542 591 110
Web: http://www.jamu.cz/
E-mail: 5229@post.jamu.cz

Založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bylo inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně. Právě tento významný skladatel se kdysi pokoušel ustavit hudební akademii v metropoli Moravy. Jeho snažení bylo částečně naplněno založením varhanní školy, která se stala posléze odrazovým můstkem k ustavení konzervatoře v Brně. V předválečném období představovaly konzervatoře a mistrovské kurzy ty nejkvalitnější umělecké vzdělávací instituce. Až po roce 1945 byla ustavena první vysoká umělecká škola - Akademie múzických umění v Praze. Potřebu takovéto vzdělávací instituce shledalo i druhé nejvýznamnější kulturně-historické centrum České republiky - Brno. Janáčkova akademie múzických umění se sídlem v Brně byla tak založena 12. září 1947. Dnes studuje na dvou fakultách Janáčkovy akademie úhrnem více než 500 posluchačů, kteří se připravují na svou budoucí uměleckou profesi.

Rektor: MgA. Petr Michálek

zobrazit více

FAKULTY / POBOČKY

BUDOVA_VS_22216
Mozartova 1, 662 15  Brno
BUDOVA_VS_22215
Komenského nám. 6, 662 15  Brno
Kontakty

Beethovenova 2, 662 15  Brno (Mapa)
Typ školy: Veřejné vysoké školy
IČ: 62156462

Telefon: 542 591 110
Web: http://www.jamu.cz/
E-mail: 5229@post.jamu.cz

Zobrazení detailu: 22 023, vyhledáno: 1 425 644

Zobrazení detailu letos: 58, vyhledáno: 5 268

Doporučené články:

články - status studenta

Status studenta 2024 - do kdy jste studenty po maturitě?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

Celý článek

články odvolání nepřijetí vš

Odvolání na VŠ - nepřijetí ke studiu

Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Podívejte se, jaké jsou vaše šance na odvolání (do novely zákona o VŠ v roce 2016 žádost o přezkoumání rozhodnutí). Pozor, odvolání musíte podat do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění orgánu, který rozhodnutí vydal; zmeškání lhůty vám bude prominuto jen ze závažných důvodů.

Celý článek

článek státní maturita 2024 kampomaturite.cz

Státní maturita 2024

I v roce 2024 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. 

 

Celý článek