UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - NEWTON University, Brno

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Informace o zpracování údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - NEWTON University, Brno

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné
BUDOVA_VS_337501

NEWTON University, Praha

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21  Praha 4 - Nusle
Vysoká škola>NEWTON University>NEWTON University, Praha

NEWTON University, Praha

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21  Praha 4 - Nusle (Mapa)

Telefon: +420 602 122 597
Web: www.newton.university
E-mail: jana.pavlu@newton.university

NEWTON University je soukromá vysoká škola se zaměřením na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie inspirovaná úspěšnými modely ze zahraničí, která se snaží být vždy o krok napřed a poskytnout svým studentům velký náskok před jejich vrstevníky.  NEWTON University - šestkrát nejlépe hodnocená soukromá VŠ v České republice. Po třech prvních místech v roce 2012, 2013 a 2014, druhém místě v roce 2015, se NEWTON University opět v roce 2016 vrátila na pozici nejlépe hodnocené soukromé VŠ v ČR a tento titul jsme obhájili následně také v roce 2018 a 2019.

NEWTON University vznikla v roce 2004 jako neveřejná vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR. Svým studentům nabízí vysokoškolské vzdělávání v oblasti podnikání a managementu. Posláním vysoké školy NEWTON University je vychovávat absolventy se znalostmi, technikami a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe. Pro naplňování tohoto poslání NEWTON University klade důraz na zapojení studentů do reálných firemních činností a projektů formou povinných pracovních stáží v rozsahu odpovídajícím běžnému manažerskému výcviku u budoucích zaměstnavatelů.

V základní nabídce poskytujeme několik velice kvalitních a moderně strukturovaných profesních zaměření, které rozšiřují profil absolventa a umožňují širší možnosti uplatnění. Po úspěšném absolvování bakalářského oboru získávají studenti titul Bc.

 

Bakalářské studium:

Bakalářské studium na NEWTON University probíhá ve studijním programu „Ekonomika a management“. Pro akademický rok 2021/22 připravujeme studium ve 3 režimech. NEWTON Start – špičkový bakalářský obor zaměřený na podnikání a management akreditovaný MŠMTNEWTON Business = NEWTON Start + Profesní zaměření (specializační a výběrové předměty z dané branže). Exkluzivní formu studia naleznete v NEWTON Premium = NEWTON Business pod vedením významné osobnosti z řad velmi uznávaných odborníků + celá řada nadstandardních benefitů a služeb!

 

NEWTON Start:

Globální podnikání a management

Tvořte strategii společnosti, buďte pánem svého času a neste zodpovědnost za svá rozhodnutí. Obor Globální podnikání a management vychází ze současných světových trendů v této oblasti. Rozvíjejte své osobnostní rysy, probuďte a zdokonalte vaše manažerské myšlení a připravte se na to nést zodpovědnost. Teoreticky i prakticky si to vyzkoušíte na seminářích a manažerském výcviku.

 

NEWTON Business:

Management lidských zdrojů

Poznejte vůdčí osobnosti, sestavte sehraný tým a buďte mu oporou. V profesním zaměření Management lidských zdrojů získáte nejen potřebné penzum odborných znalostí z personalistiky a HR-managementu, ale současně se seznámíte i s psychologickými aspekty manažerské profese,osvojíte si praktické dovednosti práce s lidmi, skupinami i týmy včetně jejich hodnocení, motivace a dalšího rozvoje.

 

Psychologie pro manažery

Skvělý manažer musí být schopným psychologem. Profesní zaměření Psychologie pro manažery nabízí možnost učit se od špičkových odborníků, pochopit přitom psychologické aspekty manažerské profese, poznat jednotlivé nástroje psychologické diagnostiky a postupně si osvojovat schopnosti vedení a motivace týmu i vlastního seberozvoje. Poznejte úskalí a výhody týmové spolupráce, rozviňte manažerské kompetence pro vedení týmu a staňte se lídrem.

 

Management cestovního ruchu

Veďte vlastní restauraci nebo hotel, pracujte na vysoké pozici mezinárodních řetězců podnikajících v oblasti cestovního ruchu. Management cestovního ruchu vás připraví na úskalí podnikání v turismu založeném na uspokojování potřeb návštěvníků vaší destinace, jejich zájmů, představ i chutí. Zorientujte se ve struktuře i chodu celého odvětví tzv. turistického průmyslu, objevte přitom prostor pro vlastní podnikání či atraktivní zaměstnání v zavedené společnosti.

 

Management a podnikání

Podnikatel je tažným koněm celé společnosti, a proto musí oplývat praktickými dovednostmi i specifickými osobnostními rysy. V tomto profesním zaměření usilujeme o vytvoření nové generace podnikatelů, jejichž přednostmi bude kreativní přístup k řešení problémů, investiční svědomí a strategické myšlení. Chcete změnit podnikatelský svět? Rádi vám s tím pomůžeme.

 

Marketing a Brand Management

Vyprávějte příběh, který zaujme. Budujte silnou značku a přemýšlejte o ní v širších souvislostech. Studiem profesního zaměření Marketing a Brand management poznáte současné trendy v marketingu a řízení značek. Získáte znalosti o řízení podniků v oblasti marketingu, zlepšíte své komunikační a prezentační dovednosti nebo schopnosti motivace týmu a seberozvoje. To vše pod vedením pedagogů, kteří úspěšně budují své značky a business.

 

Digitální marketing

Získejte oborové znalosti z digitálního marketingu a zaměřte se na oblasti marketingu, designu, managementu a psychologie. Pochopte principy intergrované marketingové komunikace, mediální strategie a vedení mediálních kampaní. Získejte vědomosti o procesu tvorby webových stránek, přípravě content marketingu, výkonnostních kampaní a chování zákazníků pomocí User Experience a UX Designu. Součástí prezenčního i kombinovaného studia je praxe na reálných digitálních projektech.

 

NEWTON Premium:

Psychologie pro manažery

Skvělý manažer musí být skvělým psychologem. Při výuce se budete učit od špičkových odborníků, jako je například PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. (více než 10 let spolupracoval s Jaromírem Jágrem). Pochopte psychologické aspekty manažerské profese a naučte se pracovat s metodami psychologické diagnostiky pro schopnosti vedení, motivace týmu a seberozvoje. Poznejte úskalí a výhody týmové spolupráce, využijte manažerské kompetence pro vedení týmu a staňte se lídrem.

Marian Jelínek je hokejový trenér a mentání kouč, který více než 10 let spolupracoval s českou hokejovou legendou, Jaromírem Jágrem. Aktuálně spolupracuje s několika vrcholovými sportovci například s Karolínou Plíškovou. Své znalosti nicméně nesměřuje pouze na sportovní svět, ale také na svět byznysový. Pokud chceš o Marianu Jelínkovi zjistit více, mrkni na rozhovor s ním.

 

Marketing & Brand Management

„Dokonalá značka neexistuje, značka je proces,“ říká Karel Novotný, garant profesního zaměření Marketing a Brand Management. Nejen díky němu pochopíte souvislosti procesu budování moderních značek, osvojíte si základy psychologie a filozofie a nástrojů brand managementu. Prakticky i teoreticky na reálných zakázkách. Získané znalosti a zkušenosti ze studia vám pomohou proniknout do oblasti vrcholového managementu nebo samostatného podnikání v rámci brand buildingu a reklamních a PR agentur.

Osobností tohoto profesního zaměření je Karel Novotný - marketingový expert, specialista na brand building, který patnáct let pracoval v celé řadě reklamních agentur a před časem oznámil vznik vlastní konzultační firmy Brand Family. Mimo to se angažuje i na vzdělávacím poli a samotné NEWTON University dlouhodobě pomáhá s budováním značky. Pokud chceš o Karlu Novotném zjistit více, mrkni na rozhovor s ním.

 

Management a digitální marketing

Komplexní profesní zaměření připravující na kariéru v online marketingovém a manažerském prostředí. Spotřebitelé tráví stále více času on-line, Online reklama již přeskočila tištěnou a rozhlasovou inzerci a televizní reklamě šlape na paty, proto je právě tento obor jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících oborů současnosti.

Garantem tohoto profesního zaměření je Jan Řezáč, který patří mezi nejznámější webové konzultanty. Společně s dalšími experty založil webový rod House of Řezáč, pod jehož erbem chce změnit chaos webů v pevný řád. Je také autorem první české knihy o webdesignu, Web ostrý jako břitva. Pokud chceš o Janu Řezáči zjistit více, mrkni na rozhovor si s ním.

 

Management a podnikání

Podnikatel je tažným koněm celé společnosti, a proto musí oplývat praktickými dovednostmi i specifickými osobnostními rysy. V tomto profesním zaměření usilujeme o vytvoření nové generace podnikatelů, jejichž přednostmi bude kreativní přístup k řešení problémů, investiční svědomí a strategické myšlení. Chcete změnit podnikatelský svět? Rádi vám s tím pomůžeme.

Garantem tohoto profesního zaměření je Ing. Petr Herian zakladatel společnosti NEWTON Media, která se věnuje monitoringu a analýze médií ve střední a jihovýchodní Evropě a patří mezi nejvýznamnější evropské firmy ve svém oboru. Desátým rokem také řídí společnost NEWTON Technologies, která uvádí na trh technologie pro počítačové zpracování hlasu. Je rovněž dvojnásobným finalistou soutěže Manažer roku a spolupracuje s mnoha neziskovými a charitativními organizacemi.

 

Navazující magisterské studium

Zakončené titulem inženýr

Jedná se o navazující magisterské studium akreditované MŠMT ČR ve studijním programu Ekonomika a management, které je zaměřené na řízení podniku. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě. Charakterem výuky a individuálním přístupem navazuje na bakalářské studium na NEWTON University.

 

Podnikání

Staňte se komplexním manažerem připraveným k řízení společnosti! V dvouletém navazujícím magisterském profesně zaměřeném studijním programu zakončeném titulem Ing. získáte pokročilé znalosti z ekonomie, podnikání, financí, managementu a strategického řízení podniku. Stejně jako v bakalářském studiu na NEWTON University je studijní plán rozšířen o předměty z oblasti marketingu, práva, etiky a psychologie, které dotváří unikátní mix znalostí a získaných schopností každého moderního manažera. Absolventi jsou špičkově připraveni na zahájení vlastního podnikaní či výkon manažerské činnosti na střední a vyšší úrovni řízení podniku.

 

Finanční řízení podniku

Tvořte strategii společnosti, ovládejte její finance, současně efektivně řiďte svůj čas a neste zodpovědnost za svá rozhodnutí. Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Finanční řízení podniku je profesní zaměření, které v sobě kombinuje rozvoj znalostí a dovedností z obecné ekonomie, mezinárodních financí, ekonomiky a finančního řízení podniku, managementu v podmínkách globalizovaného finančního trhu.

 

Bezpečnost v podniku

Profesní zaměření připravuje odborníky na specifika bezpečnostních projektů a práce v rizikových oblastech, které si vyžadují osobnost manažera připraveného zvládat stres a schopného vést skupinu v krizi. Schopnost kvalifikovaně odhadnout míru rizika, zajistit si o něm dostatečné informace a analyzovat je za účelem přijetí vhodných opatření ke zvýšení bezpečnosti napomáhá efektivnějšímu rozhodování a řízení. Proto si studenti budou moci prací na reálných scénářích ověřit nabyté znalosti, aby v praktické situaci již mohli stavět na ověřených dovednostech. Blok bezpečnostních studií je prakticky zaměřen na bezpečnostní přípravu skupiny i jednotlivce v rizikových oblastech při výkonu pracovní činnosti.

 

Řízení lidských zdrojů

Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Specializace připravuje na roli lídra v organizaci a efektivní plnění procesů: získávání zaměstnanců, motivace k práci, jejich správa, objevování a rozvíjení jejich talentů. Studenti v oblasti řízení lidských zdrojů získají praktické znalosti a dovednosti pro řízení integrovaného týmu pracovníků, zaměřeného na osobní růst a úspěch společnosti.

 

Veřejná správa a její právní aspekty

Studium se zaměřuje na oblast managementu a leadershipu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace.

Profesní zaměření Veřejná správa a její právní aspekty připravuje odborníky veřejné správy, kteří myslí strategicky a řídí projekty, umí čelit změnám a využívají maximum potenciálu inovací. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

 

Zakončené titulem magistr

Jedná se o navazující magisterské studium partnerské univerzity managementu Collegium Humanum realizované v úzké spolupráci s naší NEWTON University. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě s distančními prvky v programu Management a je zaměřené na vedení lidí.

 

Marketing

Získejte komplexní znalosti marketingu, které vás přivedou k úspěšným kampaním v tuzemském i globálním měřítku. Naučíte se používat různorodé marketingové metody, přemýšlet kreativně a hledat příležitosti. Získáte dovednosti ze všech současných marketingových oblastí, jako je brand building, e-commerce, PR, marketingová analytika či sociální sítě. Předáme vám všechny nezbytné zbraně pro to, aby o vaší firmě slyšel celý svět.

 

Psychologie v managementu

Kvalitní manažer musí být expertem na lidskou mysl. Proto ve specializaci  Psychologie v managementu poznáte všechny psychologické aspekty manažerské profese. Zjistíte, jak být dobrým leaderem a koučem, a naučíte se techniky psychologické diagnostiky. Ovládnete různorodé techniky motivace, které vám pomohou nejen při práci s týmem, ale i při práci s vlastní psychikou a stresem.

 

Talent management a koučování

Staňte se uznávaným HR expertem. Ve specializaci Management lidských zdrojů ovládnete nejmodernější techniky v oblasti náboru zaměstnanců, motivace, řízení a rozvíjení talentu. Naučíte se řídit tým zaměstnanců s ohledem na osobní rozvoj, výkon a spokojenost na obou stranách. Získané dovednosti uplatníte nejen ve vedení HR oddělení, ale i ve vedení celé firmy, ať už má 15 nebo 5 tisíc zaměstnanců.

 

Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie

Obor diplomacie a mezinárodní komunikace je věnován jednotlivcům, kteří by se chtěli veřejně vystupovat v souladu s uznávanými normami v diplomatické činnosti, vytvořit odpovídající image v diplomatických kontaktech a organizovat zahraniční návštěvy.

 

Management sportu a volného času

Specializace Sportovní management se zaměřuje na oblast managementu a sportu, jejímiž znalostmi a dovednostmi musí disponovat každý moderní manažer v této oblasti. Teoretický základ je orientován na management, psychologii, podnikání, finance a řízení organizace. Specializace připravuje odborníky pro oblast sportovního managementu, volnočasových aktivit nebo projektových záměrů. Specializace se rovněž zaměřuje na manažerské vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých sociálně-ekonomických kontextech.

 

Profesní vzdělávání

Na NEWTON University můžete studovat také prestižnější a žádané postgraduální programy MBA, LL.M. a MSc. vhodné pro čerstvé absolventy i zkušené manažery s touhou neustále se zlepšovat. Během studia získáte prestižní tituly, cenné kontakty a především znalosti a dovednosti, které ihned uplatníte v každodenní praxi.

 

MBA - Moderní řízení podniku

MBA je ideální studium pro všechny zkušené manažery, kteří chtějí zlepšit své dovednosti a zorientovat se v aktuálních trendech a nástrojích řízení podniku. MBA na NEWTON University pracuje s osobní zakázkou studenta. Každý zájemce do studia přijde s konkrétním cílem, který chce v rámci své firmy či profese vyřešit, a spolu s lektory na něm po celou dobu studia pracuje.

 

MSc. - Psychologie v managementu

Kvalitní manažer musí být expertem na lidskou mysl. Proto ve specializaci Psychologie v managementu poznáte všechny psychologické aspekty manažerské profese. Zjistíte, jak být dobrým leaderem a koučem, a naučíte se techniky psychologické diagnostiky. Ovládnete různorodé techniky motivace, které vám pomohou nejen při práci s týmem, ale i při práci s vlastní psychikou a stresem.

 

MSc. - Rodinné podnikání

Podnikání v okruhu nejbližších má své výhody i rizika a podnikatel musí být připravený na situace, se kterými se v běžném podniku nesetká. Ve specializaci Rodinné podnikání vás zkušení podnikatelé naučí, jak zvládat konfliktní situace, právní aspekty rodinného podnikání i dělbu funkcí. Ovládnete také obecné podnikatelské dovedností, které uplatníte i ve chvíli, kdy se z rodinného podnikatele stanete solitérem.

 

MSc. - Řízení podniku v době 4.0

Digitalizace je na vzestupu a automatizace postupně proniká do všech průmyslů. Úkolem budoucích podnikatelů a manažerů je dobře se na blížící změny připravit. V tomto profesním zaměření zjistíte, jak podnik nachystat na všechny aspekty průmyslu 4.0, jako je digitální ekonomika nebo vztah lidských zdrojů a robotizace. Po absolvování budete mít jistotu, že váš budoucí podnik novou průmyslovou revoluci ustojí a získá značnou výhodu nad konkurencí.

 

MSc. Moderní marketing

Společenské trendy se v současné době vyvíjí rychleji než kdykoliv dřív. Marketingoví specialisté na ně musí nejen reagovat, ale zároveň je umět předpovídat. V této specializaci se naučíte vést úspěšné marketingové kampaně v oblasti výkonnostního marketingu, brandu nebo také sociálních sítí. Zároveň se naučíte uvažovat kreativně a bourat zažité techniky, které mnozí marketéři používají jen ze zvyku.

 

LL.M. - Právo v podnikání

Studijní program LL.M. je k dispozici všem, kteří chtějí zlepšit své znalosti práva v podnikatelském prostoru. Absolvent zvládne důležitá rozhodnutí ve vedení podniku s ohledem na právní legislativu. Bude připravený na nepříjemné situace, které mohou v podnikání vzniknout, a bude vědět, jak je řešit. Naučí se jednat s legislativními institucemi i základy právního vyjednávání.


NEWTON University má nyní pobočku v Brně i v Praze.
Brno: Rašínova 2, 602 00 Brno
Praha: Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 - Nusle

 

 

Typ studia: Bakalářské, Navazující magisterské

Vedení (rektor/děkan/ředitel): Anna Plechatá Krausová, DPhil

zobrazit více
Přijímací řízeníNahoru
Den otevřených dveří:
Brno 20. 6., Praha 27. 6. 2024 https://www.newton.university/dod
Počet studentů:
1994
Přijímací zkoušky:
Přijímací řízení probíhá od listopadu do konce září, v případě naplnění kapacity může být ukončeno dříve. Konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce, je nutné se přihlásit nejpozději 1 den předem. Přijímací pohovor lze absolvovat i během Dnů otevřených dveří, ale je nutné se přihlásit minimálně 3 dny předem. Informace o navazujícím magisterském studiu na stránkách školy.
Přijímací zkoušky (cena):
0 Kč
Přihlášky ke studiu (termín):
Termín podání přihlášek k bakalářskému studiu do konce září 2024. Informace o navazujícím magisterském studiu na stránkách školy.
Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných programů/oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníPřihlášenýchPřijatých
Úspěšnost
Nezaměstnaných
202364353483%0,01%
202260551886%1%
202150841381%2,6%
202058546980%3,9%
201911771176100%3,4%
2018518517100%2,2%
201745244999%7,1%
201635028080%12,2%
201537831884%23,3%
201437431484%
201323822896%16%
201215714190%3,8%
2011887383%11,1%
2010736082%8,3%
2009875968%0%
Zobrazit vše
Metodiku výpočtů a zdroje dat uvádíme v sekci O nás
ŠkolnéNahoru

Školné za semestr od: Bc: 29 450 Kč, Mgr: 29 450 Kč

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Bakalářské studium (ceny za akademický rok): NEWTON Start - 59 900 Kč; NEWTON Business - 69 900 Kč; NEWTON Premium - 119 900 Kč; Podrobnosti https://www.newton.university/bakalarske-studium-skolne

Studijní programy/oboryNahoru
Název:
Typ:
Jazyk:
Forma:
Zaměření:
Ekonomika a management - 3 režimy (B0413P050010) Bakalářské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Global Business and Management (B0413P050052) Bakalářské Angličtina Prezenční, Distanční
 
Ekonomika a management - 2 režimy (N0413P050008) Navazující magisterské Čeština Prezenční, Kombinované
 
Zobrazit vše

 

Zaměření:

  • ekonomie
Kontakty

Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 21  Praha 4 - Nusle (Mapa)

Telefon: +420 602 122 597
Web: www.newton.university
E-mail: jana.pavlu@newton.university

Zobrazení detailu: 108 489

Zobrazení detailu letos: 67

Doporučené články:

články - status studenta

Status studenta 2024 - do kdy jste studenty po maturitě?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

Celý článek

článek jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 22 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické fakulty veřejných VŠ se v roce 2023 hlásilo přes 23 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane necelých 62 %. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

 

 

Celý článek