UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

BUDOVA_VS_22032

Západočeská univerzita v Plzni (ZU v Plzni)

Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň
Vysoké školy>Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň (Mapa)
Typ školy: Veřejné vysoké školy
IČ: 49777513

Telefon: 377 631 111
Web: http://www.zcu.cz/
E-mail: studium@rek.zcu.cz

Západočeská univerzita (ZČU) vznikla na základě zákona ČNR č. 314/91 Sb. ze dne 9. 8. 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. Podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byl její název doplněn na Západočeská univerzita v Plzni. V době svého vzniku měla pět fakult (aplikovaných věd, ekonomickou, elektrotechnickou, pedagogickou, strojní) se 4 200 studenty. K zakládajícím fakultám připojila v roce 1993 Fakultu právnickou, v roce 1999 Fakultu filozofickou (původně Fakultu humanitních studií) a v roce 2008 Fakultu zdravotnických studií. V současné době má ZČU osm fakult s více než 60 katedrami a tři vysokoškolské ústavy. Téměř 16 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Ideální struktura poskytuje studentům ty nejkomplexnější studijní možnosti v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia.

Součástí vzdělávací činnosti na ZČU je rovněž celoživotní vzdělávání občanů formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně velice oblíbené Univerzity třetího věku. Kromě pedagogické činnosti je ZČU též dynamickým střediskem výzkumu a vývoje.

ZČU má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. V roce 2012 získala certifikát ECTS Label, který potvrzuje, že studijní prostředí na ZČU odpovídá evropským standardům.

Rektor: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

zobrazit více

FAKULTY / POBOČKY

BUDOVA_VS_22165
Technická 8, 301 00  Plzeň
BUDOVA_VS_22163
Univerzitní 22, 306 14  Plzeň
BUDOVA_VS_22159
Univerzitní 26, 301 00  Plzeň
BUDOVA_VS_22161
Sedláčkova 38, 301 00  Plzeň
BUDOVA_VS_22162
Veleslavínova 42, 301 00  Plzeň
BUDOVA_VS_22160
Sady Pětatřicátníků 14, 301 00  Plzeň
BUDOVA_VS_22158
Univerzitní 22, 301 00  Plzeň
BUDOVA_VS_31173
Husova 664/11, 301 00  Plzeň
Kontakty

Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň (Mapa)
Typ školy: Veřejné vysoké školy
IČ: 49777513

Telefon: 377 631 111
Web: http://www.zcu.cz/
E-mail: studium@rek.zcu.cz

Zobrazení detailu: 83 230, vyhledáno: 2 636 772

Zobrazení detailu letos: 249, vyhledáno: 5 388

Doporučené články:

články - status studenta

Status studenta 2024 - do kdy jste studenty po maturitě?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek. Podívejte se na shrnutí - zůstane mi po maturitě status studenta? Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?

Celý článek

článek státní maturita 2024 kampomaturite.cz

Státní maturita 2024

I v roce 2024 mohou studenti u společné části volit mezi matematikou a cizím jazykem a zůstává povinná zkouška z českého jazyka a literatury. 

 

Celý článek

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

V našem přehledu najdete ty fakulty veřejných VŠ, kde se alespoň na 1 program či obor můžete dostat bez přijímací zkoušky, aniž byste o prominutí přijímaček museli žádat. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Konkrétní požadavky pro rok 2024 najdete na www.VysokeSkoly.com.

Celý článek