Nejžádanější a nejlépe placené obory na trhu práce

Nejlepší uplatnění na trhu práce a současně nejvyšší finanční ohodnocení mají jednoznačně programátoři, správci sítí, pracovníci v marketingu, zaměření na zahraničí, projektanti, analytici. Velice žádaní jsou absolventi strojních, stavebních a elektrotechnických oborů, standardně velká poptávka je po absolventech lékařských a farmaceutických oborů. Nejhůře hledají práci absolventi zemědělských oborů, mezi nejméně placenými se pohybují absolventi pedagogických oborů.

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné

Nejžádanější a nejlépe placené obory na trhu práce

Nejlepší uplatnění na trhu práce a současně nejvyšší finanční ohodnocení mají jednoznačně programátoři, správci sítí, pracovníci v marketingu, zaměření na zahraničí, projektanti, analytici. Velice žádaní jsou absolventi strojních, stavebních a elektrotechnických oborů, standardně velká poptávka je po absolventech lékařských a farmaceutických oborů. Nejhůře hledají práci absolventi zemědělských oborů, mezi nejméně placenými se pohybují absolventi pedagogických oborů.

Tabulka TOP10 platů absolventů dle oboru:

 • Programátor specialista - 35.377,-

 • Vedoucí pracovník v průmyslu - 30.329,-

 • Odb. pracovník marketingu - 28.588,-

 • Projektant a analytik výpočet. systémů - 28.196,-

 • Právník (mimo advokacii a soudy) - 27.496,-

 • Vedoucí účetní - 26.093,-

 • Strojní projektanti a konstruktéři - 25.617,-

 • Mistři ve stavebnictví - 25.575,-

 • Projektanti elektro. - 25.575,-

 • Stavební projektanti a konstruktéři - 24.751,-

  • Následují pozice: spisovatel, bankovní makléř, pojišťovací agent, elektrotechnik, specialista ekonom, stavební a strojírenští technici, projektanti staveb, dispečeři dopravy, chemici. Poměrně nízké nástupní platy mají lékaři, nejnižší pak pedagogové a asistenti na VŠ a univerzitách.

   Pokud vezmeme hledisko uplatnitelnosti absolventů na trhu práce z hlediska absolvované fakulty, pak největší úspěšnost s umístěním mají absolventi Akademie múzických umění v Praze (nezaměstnanost jejich absolventů překročila v roce 2006 jen o kousek 1%), dále Vysoké školy ekonomické v Praze (nezaměstnanost jen o kousek vyšší než 2%), dále Univerzita Karlova v Praze (2,9%), ČVUT v Praze (4%), Masarykova univerzita (5,2%), Univerzita Hradec Králové (5,2%), Česká zemědělská univerzita v Praze (5,6%, ale jsou zde veliké rozdíly mezi uplatnitelností absolventů jednotlivých fakult), Univerzita Palackého v Olomouci (5,9%). Ostatní veřejné vysoké školy jsou již nad 6%.

   Velice dobrou umístitelnost svých absolventů mají soukromé vysoké školy, v roce 2006 se pod 2% nezaměstnanost dostali absolventi: Sting Brno, Bankovní institut vysoká škola Praha 7, Soukromá VŠ ekonomických studií, Středočeský vysokoškolský institut Kladno a Vysoká škola finanční a správní.

   Naopak nízkou umístitelnost svých absolventů vykazují Slezská univerzita v Opavě, Akademie výtvarných umění v Praze a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.

   Za první pololetí roku 2007 byli nejhůře umístitelní absolventi oborů zemědělství a lesnictví a pedagogických oborů. U těch je zároveň nevyšší procento lidí, umístěných mimo vystudovaný obor. Naopak obory, jejichž absolventi se nejméně hlásili na Úřadu práce jsou všechny vojenské obory, geologické obory, polygrafie, zpracování filmu a fotografie, zdravotnictví, gastronomie a farmacie.

   Autor: Pavla Marková, AMOS

   Zdroj: UIV a MPSV

   5.12.2007