VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Přijímací zkoušky na střední školu 2020: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

články jak vybrat sš přijímačky na sš

Aktualizováno o termíny dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020 a prováděcí vyhlášky a metodiky ze 7. 5. 2020.

 

Jak je to s povinnými přijímacími zkouškami na SŠ CERMAT? Jaké jsou termíny pro rok 2020? Jak vybrat střední školu a kam přihlášku podat?

Volba oboru

Máte jasno? Máte talent? Pak to máte jednodušší. Pokud ne, ujasněte si: Jaké máte výsledky? Také schopnosti, studijní předpoklady, rodinné dispozice, zdravotní stav. Pídit se můžete u třídních učitelů, vyučujících příslušných předmětů, trenérů nebo lektorů - co si myslí oni? Výhodou je (pokud jim zrovna neležíte v  žaludku), že vás znají nejlépe. Pokud zde neuspějete, ptejte se výchovných poradců, v pedagogicko-psychologických poradnách, v ICM.

Berte v potaz, zda vás daný obor bude zajímat a jaká je situace a prognózy na trhu práce (najdete  je ve zdrojích k tomuto článku).

 

Volba školy

Web školy: V adresáři www.StredniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač najdete stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost dat vám mohou o škole hodně napovědět.

Dny otevřených dveří: Určitě doporučujeme navštívit všechny školy, kde míníte podat přihlášku. Umožňuje škola návštěvu výuky? Využijte ji. Připravte si také otázky, které se vám nepodařilo zjistit z ověřených zdrojů.

Reference: Zjišťujte. Po známých, u rodičů lidí, kteří už na školu chodí.

Otázky: Pokud informace nenajdete na stránkách školy, dotazy si vypište a zeptejte se ve škole. Nemají odpověď? Nechtějí ji předat nebo "mlží"? Jste za potížistu a to ještě nejste (vy nebo vaše dítě) žákem školy? Pak raději pozor. Vhodné okruhy dotazů:

 • Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech?
 • Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik procent školu nedokončí?
 • Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na úspěšnost u státních maturit, případně jaké kroky škola plánuje pro zlepšení těchto výsledků.
 • Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení?
 • Jak je zajištěna výuka jazyků? Přijdou studenti do kontaktu s rodilými mluvčími? Má škola partnerskou školu v zahraničí? Pořádají se výměnné pobyty nebo jiné výjezdy?
 • Jak je pokryta výuka jiných předmětů, které vás zajímají - matematika/informatika/návrhářství/... pořádají se workshopy? jiné akce? Spolupracuje škola s některou z vysokých nebo vyšších odborných škol?
 • Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola s praxí? Kde a kdy studenti praxi vykonávají? Jsou vyučovány i "praktické" předměty typu psaní na počítači všemi deseti?článek Přijímací zkoušky na střední školu: jak vybrat SŠ a zvládnout přijímačky schéma 300
 • Jsou na škole nějaké problémy? Šikana, drogy atd.? Pořádají adaptační kurzy nebo jinou formu seznámení pro studenty prvních ročníků? Mají metodika prevence, výchovného poradce, psychologa? Jak na vás působí, je k sehnání, jak vypadá jeho nástěnka a prezentace vůbec, jaké informace vám poskytne?

Praktické otázky: U soukromých škol zjistěte, jaká je výše školného, vyžádejte si smlouvu o studiu. Je zde možnost stipendií?

Podívejte se na přehled důležitých otázek v obrázkové podobě

 

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké "jistější" řešení.

I tak je dobré si zjistit: Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Stáhněte si zdarma náš e-book Jak se dostat na SŠ

Potřebujete učebnice k přípravě na přijímačky víceletých gymnázií?

Nebo vás zajímají přijímací zkoušky na čtyřleté obory? Učebnice najdete zde

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Vzor správného vyplnění přihlášky najdete v příloze k tomuto článku, formulář přihlášky si stáhněte zde.

Důležité jsou zejména:

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).

1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu a pohromadě také na našich stránkách.

V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna a jednotná zkouška se nekoná, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února. Termíny pro rok 2020 jsou kvůli COVID-19 změněny viz níže.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu). Pro rok 2020 je stanoven pouze jeden termín, viz informace zde.

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2020

1. termín:

14. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

16. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín:

15. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín 13. května 2020

2. termín 14. května 2020

 

Termíny JPZ dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020:

8. června 2020 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

9. června 2020 - víceletá gymnázia

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

23. června 2020

Tyto termíny se nevztahují na:

 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem
 • obory zkráceného studia
 • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
 • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Termíny školní přijímací zkoušky dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020 - všechny obory vzdělávání

3. a 4. června 2020 - 1. řádný termín (škola může využít i období 25. a 26. 5. 2020)

5. a 6. června 2020 - 2. řádný termín (škola může využít i období 27. a 28. 5. 2020)

19. a 20. června 2020 - 1. náhradní termín (škola může využít i období 15. a 16. 6. 2020)

21. a 22. 6. 2020 - 2. náhradní termín (škola může využít i období 17. a 18. 6. 2020)

Hodnocení 1. kola

Ředitel uchazeče hodnotí podle hodnocení na vysvědčení, výsledků jednotné zkoušky,  pokud je součástí přijímacího řízení, výsledků školní přijímací zkoušky (je-li stanovena)  a dalších skutečností - např. výsledky v odborných soutěžích, publikační činnost, získané dílčí kvalifikace nebo další vzdělání.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 % (u gymnázií se sportovní přípravou min. 40 %), ředitel školy může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné, případně školní přijímací zkoušce. Do hodnocení se započte lepší výsledek písemného testu z obou předmětů.

Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

Hodnocení CERMAT zpřístupní nejpozději do 28. dubna. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů u oborů s maturitní zkouškou do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem, u ostatních oborů do 2 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky, u talentových zkoušek nejpozději do 20. ledna (obor Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února). Zveřejní také výsledky hodnocení 1. a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. U oborů s talentovou zkouškou vydá rozhodnutí o nepřijetí od 5. do 15. února.

Pokud se přijímací zkoušky v 1. kole nekonaly, zveřejní ředitel školy seznam přijatých a nepřijatým/zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. dubna.

Změněné termíny pro rok 2020 najdete souhrnně zde.

2. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

 

2. kola - které školy ještě přijímají přihlášky

Středočeský kraj

Praha

Jihočeský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

 

 

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. V roce 2020 není možné podat odvolání. Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí pro rok 2020 se řídí podmínkami uvedenými zde.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu), ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 2020 je termín odevzdání zápisových lístků do 23. 6. pro 4leté obory včetně nástavbového studia, 24. 6. pro 6leté a 8leté obory. U náhradních termínů je jednotný termín pro odevzdání zápisového lístku do 3. 7.

Důležitá data

 

31. října pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek
30. listopadu pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)
  pro obory s talentovou zkouškou - nejpozději 30. 11. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek
2. - 15. ledna termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole
2. - 15. února termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole
15. - 31. ledna termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání
20. ledna nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky
31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
15. února poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky 
20. února nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou
1. března do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
15. března nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)

14. dubna 2020

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

15. dubna 2020

čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín

16. dubna 2020

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín

17. dubna 2020

víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
  do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška

3. května

nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole

13. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín

14. května 2020

náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín
8. června 2020 čtyřleté obory včetně nástavbového studia
9. června 2020 víceletá gymnázia
23. června 2020

náhradní termín pro všechny obory vzdělávání

odevzdání zápisového lístku pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia

24. června 2020 odevzdání zápisového lístku pro víceletá gymnázia
3. července 2020 odevzdání zápisového lístku - náhradní termín pro všechny obory vzdělávání 

Důležitá čísla - pro rok 2020 odkazujeme na prováděcí vyhlášku MŠMT a další materiály zde.

 

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
  každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
  náhradní termín zkoušky se koná nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu zkoušky
  1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy
2 minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2
  maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen
3 do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
  do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky
7 u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním
10 zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí
14 u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

Mám maturitu/výuční list, ale chci ještě výuční list/maturitu

Pro ty žáky, kteří již absolvovali střední vzdělání s maturitní zkouškou a chtějí získat vzdělání v jiném oboru, je určeno zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou, je určeno zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem.

Absolventi 3letých oborů vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve 2letém nástavbovém studiu s maturitní zkouškou.

Střední vzdělání lze také získat po předložení souboru osvědčení o získání dílčích kvalifikací, definovaného dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v Národní soustavě kvalifikací. Tato osvědčení nahrazují předchozí vzdělání a umožňují složit závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

Statistiky

Ve školním roce 2018/2019 fungovalo 1290 středních škol (předchozí roky 1308, 1307, 1310, 1331 a 1347 středních škol), vzdělávalo se zde přes 420 tisíc studentů.

78,8 % (o rok dříve 78,6 %, předchozí rok 77,4 %) studentů studovalo obor zakončený maturitní zkouškou. 34,5 % studentů se vzdělává v gymnáziích a lyceích (všeobecné vzdělávání). Dívky představují 34,2 % žáků u oborů s výučním listem, 50,4 % u oborů s maturitou.

V daném roce bylo v 1. kole podáno cca 209 tisíc přihlášek (oproti 204 tis. 2017/18 a 197 tisícům v roce 2016/17), 69,5 % uchazečů v prvním kole přijímacího řízení uspělo (minulý rok šlo o 71 %, předcházející rok pak 73,1 %).

Zdroje:

www.StredniSkoly.com

http://rejskol.msmt.cz/

http://www.cermat.cz/

změny pro rok 2020 vzhledem k COVID-19 (7. 5. 2020) https://cermat.cz/aktuality/aktualita/260-ministerstvo-vydalo-provadeci-vyhlasku-a-metodiky-ke-specialnimu-zakonu

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1?highlightWords=v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+2017

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem?highlightWords=organizace+%C5%A1koln%C3%ADho+roku

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Vyhlaska_353-2016_prijimaci-rizeni-SS.pdf

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/v_353/vyhlaska_353_pro_info.pdf 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Prognózy trhu práce:

http://prognozatrhuprace.vupsv.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

 

Kam dál:

Knihy a další materiály pro přípravu na přijímací zkoušky

Jak se dostat na SŠ? Kompletní informace obsahuje náš e-book, stáhněte si jej zdarma

Jak se dostat na SŠ? Kompletní informace obsahuje náš e-book, stáhněte si jej zdarma

V našem e-shopu seženete 95 % učebnic a knih pro přípravu na přijímací zkoušky

Připravte se na přijímačky SŠ v kurzu - přípravné kurzy pro deváťáky v Praze, soboty od listopadu do dubna, ČJ i matematika.

Najděte vhodnou střední školu v našem adresáři

Vyzkoušejte si vzorové i ostré testy CERMAT k přijímacím zkouškám

Stáhněte si přihlášku na SŠ v elektronické podobě a podívejte se na vzorově vyplněnou přihlášku

19.10.2019

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit