VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Přijímací zkoušky na střední školu 2022: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

články jak vybrat sš přijímačky na sš

V příštím roce by se měly jednotné přijímací zkoušky konat opět v polovině dubna, náhradní termíny jsou vypsány v 1. polovině května. V případě nepříznivé epidemiologické situace mohou být termíny změněny, o změnách budeme informovat jak zde, tak v našem e-booku, stáhněte si jej zdarma.

Volba oboru

Máte jasno? Máte talent? Pak to máte jednodušší. Pokud ne, ujasněte si: Jaké máte výsledky? Také schopnosti, studijní předpoklady, rodinné dispozice, zdravotní stav. Pídit se můžete u třídních učitelů, vyučujících příslušných předmětů, trenérů nebo lektorů - co si myslí oni? Výhodou je (pokud jim zrovna neležíte v  žaludku), že vás znají nejlépe. Pokud zde neuspějete, ptejte se výchovných poradců, v pedagogicko-psychologických poradnách, v ICM.

Berte v potaz, zda vás daný obor bude zajímat a jaká je situace a prognózy na trhu práce (najdete  je ve zdrojích k tomuto článku).

 

Volba školy

Web školy: V adresáři www.StredniSkoly.com, rejstříku škol nebo přes libovolný vyhledávač najdete stránky dané školy. I jejich vzhled, přehlednost a zejména aktuálnost dat vám mohou o škole hodně napovědět.

Dny otevřených dveří: Určitě doporučujeme navštívit všechny školy, kde míníte podat přihlášku. I když se v tomto roce akce konají hlavně ve virtuálním prostoru, můžete toho hodně zjistit. Připravte si také otázky, které se vám nepodařilo zjistit z ověřených zdrojů.

Reference: Zjišťujte. Po známých, u rodičů lidí, kteří už na školu chodí.

Otázky: Pokud informace nenajdete na stránkách školy, dotazy si vypište a zeptejte se ve škole. Nemají odpověď? Nechtějí ji předat nebo "mlží"? Jste za potížistu a to ještě nejste (vy nebo vaše dítě) žákem školy? Pak raději pozor. Vhodné okruhy dotazů:

  • Jaký byl prospěch přijatých žáků v minulých letech?
  • Jaký byl počet uchazečů? Jaké procento bylo přijato? Kolik procent školu nedokončí?
  • Jaké jsou výsledky u závěrečných/maturitních zkoušek? Zejména u učilišť, nástaveb a integrovaných škol se ptejte na úspěšnost u státních maturit, případně jaké kroky škola plánuje pro zlepšení těchto výsledků.
  • Kolik procent žáků se hlásí na vysokou nebo vyšší odbornou školu a jaká je jejich úspěšnost při přijímacím řízení?
  • Jak je zajištěna výuka jazyků? Přijdou studenti do kontaktu s rodilými mluvčími? Má škola partnerskou školu v zahraničí? Pořádají se výměnné pobyty nebo jiné výjezdy?
  • Jak je pokryta výuka jiných předmětů, které vás zajímají - matematika/informatika/návrhářství/... pořádají se workshopy? jiné akce? Spolupracuje škola s některou z vysokých nebo vyšších odborných škol?
  • Jaká je nezaměstnanost absolventů školy? Spolupracuje škola s praxí? Kde a kdy studenti praxi vykonávají? Jsou vyučovány i "praktické" předměty typu psaní na počítači všemi deseti?článek jak vybrat sš diagram obrázek
  • Jsou na škole nějaké problémy? Šikana, drogy atd.? Pořádají adaptační kurzy nebo jinou formu seznámení pro studenty prvních ročníků? Mají metodika prevence, výchovného poradce, psychologa? Jak na vás působí, je k sehnání, jak vypadá jeho nástěnka a prezentace vůbec, jaké informace vám poskytne?

Praktické otázky: U soukromých škol zjistěte, jaká je výše školného, vyžádejte si smlouvu o studiu. Je zde možnost stipendií?

Podívejte se na přehled důležitých otázek v obrázkové podobě

 

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec. A protože střední školství se sice optimalizuje, nicméně i v příštím roce to nevypadá na drastický úbytek míst v prvních ročnících, vyplatí se mířit napoprvé výš a případně mít v záloze nějaké "jistější" řešení.

I tak je dobré si zjistit: Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Stáhněte si zdarma náš e-book Jak se dostat na SŠ

Potřebujete učebnice k přípravě na přijímačky víceletých gymnázií?

Nebo vás zajímají přijímací zkoušky na čtyřleté obory? Učebnice najdete zde

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Vzor správného vyplnění přihlášky najdete v příloze k tomuto článku, formulář přihlášky si stáhněte zde.

Důležité jsou zejména:

  • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
  • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).

1. kolo přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška čeká na všechny uchazeče o vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání s výučním listem, oborů skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška, a oborů konzervatoří. Informace k přijímacím zkouškám do konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

Podáte-li 2 přihlášky, můžete konat testy 2x (1. v 1. termínu na 1. škole uvedené v přihlášce, 2. ve 2. termínu na 2. škole uvedené v přihlášce). V případě podání jediné přihlášky konáte zkoušku jen jednou. Započítává se vždy lepší výsledek z obou předmětů a termínů zkoušek.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z českého jazyka a matematiky. Ilustrační testy i ostré testy z minulých let pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu a pohromadě také na našich stránkách.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2022

1. termín:

12. dubna 2022 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

19. dubna 2022 - víceletá gymnázia

2. termín:

13. dubna 2022 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

20. dubna 2022  - víceletá gymnázia

Náhradní termíny:

10. a 11. května 2022 - pro všechny obory

Školní přijímací zkouška - je-li součástí přijímaček jednotná i školní zkouška, stanoví ředitel termín školní zkoušky v termínech od 12. do 28. dubna pro obory s maturitní zkouškou, od 22. do 30. dubna pro ostatní obory.

Hodnocení 1. kola

Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení musí být alespoň 60 % (u GSP min. 40 %). Započítává se vždy lepší výsledek testu ze 2 výsledků. Součástí kritérií nesmí být hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Škola zveřejní výsledky (obory s MZ) od 28. 4. do 2. 5. 2022, oznámení se zasílá pouze nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.

2. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

Kraj

Praha

Středočeský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Moravskoslezský kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

 

 

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března, ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium. Informace k termínům oborů konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Důležitá data

Informace k termínům oborů konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
1. března do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
15. března nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)
12. - 28. dubna

konání školních přijímacích zkoušek pro maturitní obory, pokud jsou vypsány (ostatní obory 22. - 30. 4.)

12. dubna čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
13. dubna čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
19. dubna víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
20. dubna víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
30. dubna - 2. května ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů (obory s MZ)
10. května náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení všechny obory - 1. termín
11. května náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení všechny obory - 2. termín

Důležitá čísla

1 počet kol přijímacího řízení není omezen, musí být nejméně 1 kolo
  každý uchazeč obdrží 1 zápisový lístek
  1. dnem školního roku nebo dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí se uchazeč stává žákem školy
2 minimální počet termínů přijímacích zkoušek pro 1. kolo přijímacího řízení je 2
  maximální počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení (platí i pro víceletá gymnázia). Počet přihlášek pro 2. a další kola není omezen
3 do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
  do 3 dnů po termínu zkoušky se musí písemně omluvit důvod neúčasti u zkoušky
7 u 2. a dalšího kola se rozesílá pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 dní před konáním
10 zápisový lístek musí být předán řediteli nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí
14 u 1. kola školní přijímací zkoušky se rozesílá pozvánka nejpozději 14 dní před konáním

Mám maturitu/výuční list, ale chci ještě výuční list/maturitu

Pro ty žáky, kteří již absolvovali střední vzdělání s maturitní zkouškou a chtějí získat vzdělání v jiném oboru, je určeno zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou, je určeno zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem.

Absolventi 3letých oborů vzdělání s výučním listem mohou pokračovat ve 2letém nástavbovém studiu s maturitní zkouškou.

Střední vzdělání lze také získat po předložení souboru osvědčení o získání dílčích kvalifikací, definovaného dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v Národní soustavě kvalifikací. Tato osvědčení nahrazují předchozí vzdělání a umožňují složit závěrečnou nebo maturitní zkoušku.

Statistiky

Ve školním roce 2019/2020 fungovalo 1284 středních škol (předchozí roky 1290, 1308, 1307, 1310, 1331 a 1347 středních škol), vzdělávalo se zde přes 423 tisíc studentů.

78,4 % (předchozí roky 78,8 %, 78,6 %, 77,4 %) studentů studovalo obor zakončený maturitní zkouškou. 34,4 % studentů se vzdělává v gymnáziích a lyceích (všeobecné vzdělávání). Dívky představují 34,5 % žáků u oborů s výučním listem, 54 % u oborů s maturitou.

V daném roce bylo v 1. kole podáno cca 219 tisíc přihlášek (oproti 209 tis., 204 tis. a 197 tisícům v předchozích letech), 67,9 % uchazečů v prvním kole přijímacího řízení uspělo (předchozí roky 69,5 %, 71 %, 73,1 %).

Zdroje:

www.StredniSkoly.com

http://rejskol.msmt.cz/

http://www.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.msmt.cz/file/56140/

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1?highlightWords=v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD+zpr%C3%A1va+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+2017

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem?highlightWords=organizace+%C5%A1koln%C3%ADho+roku

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202017/Vyhlaska_353-2016_prijimaci-rizeni-SS.pdf

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/v_353/vyhlaska_353_pro_info.pdf 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Prognózy trhu práce:

http://prognozatrhuprace.vupsv.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

Zdroj obrázku: Business photo created by diana.grytsku - www.freepik.com

Kam dál:

Knihy a další materiály pro přípravu na přijímací zkoušky

Jak se dostat na SŠ? Kompletní informace obsahuje náš e-book, stáhněte si jej zdarma

V našem e-shopu seženete 95 % učebnic a knih pro přípravu na přijímací zkoušky

Najděte vhodnou střední školu v našem adresáři

Vyzkoušejte si vzorové i ostré testy CERMAT k přijímacím zkouškám

Stáhněte si přihlášku na SŠ v elektronické podobě a podívejte se na vzorově vyplněnou přihlášku

13.9.2021

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit