školy dle zaměření

Forma studia

  Mba vysoké školy magisterské

  MBA

  Anglo-americká vysoká škola, z.ú. (MBA)

  Letenská 5, 118 00  Praha 1 Rektor: doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc

  MBA

  ESBM - European School of Business & Management SE (MBA)

  Londýnská 376/57, 120 00  Praha 2, Vinohrady Rektor: Ing. Kateřina Hrazdilová Bočková, Ph.D., MBA

  MBA

  Evropská akademie vzdělávání SE (MBA)

  Cukrova 560/2, 198 00  Praha 14 Rektor: Pavel Bartoš

  MBA

  MBA studium v Ostravě - EKF VŠB-TUO (MBA)

  Havlíčkovo nábřeží 38A, 702 00  Ostrava Rektor: prof. RNDr.Václav Snášel, CSc.