Typ:
Forma:
Jazyk:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:

Programy / Obory

Nazev - KodTyp studiaFakulta - ŠkolaAkce
Adiktologie (B0988P360001) Bakalářské1. lékařská fakulta - Univerzita Karlova
Administrace IS/ICT (B0612P140001) BakalářskéProvozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně
Agricultural Engineering (B0811A370001) BakalářskéTechnická fakulta - Česká zemědělská univerzita v Praze
Agriculture and Food (B0811A370002) BakalářskéFakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - Česká zemědělská univerzita v Praze
Agroekologie (B0811A370021) BakalářskéFakulta zemědělská a technologická - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Agroekologie - 3 specializace (B0888A370001) BakalářskéAgronomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně
Agropodnikání (B0811P370002) BakalářskéFakulta zemědělská a technologická - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Air Transport (B1041P040007) BakalářskéFakulta Vysoká škola obchodní - Panevropská univerzita, a.s.
Akvakultura a péče o vodní ekosystémy (B0831A370001) BakalářskéFakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - Česká zemědělská univerzita v Praze
Analytická a forenzní chemie - 2 specializace (B0531A130010) BakalářskéFakulta chemicko-inženýrská - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Analytika byznysových dat (B0688P050001) BakalářskéEkonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita
Analýza biologických materiálů (B0512A130006) BakalářskéFakulta chemicko-technologická - Univerzita Pardubice
Analýza v ekonomické a finanční praxi (B0311A050011) BakalářskéEkonomická fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Andragogika (B0111A190023) BakalářskéPedagogická fakulta - Ostravská univerzita
Andragogika (B0111A190017) BakalářskéUniverzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. - Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
Andragogika (B0111A190024) BakalářskéPedagogická fakulta - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Andragogika - více možností (B0111A190003) BakalářskéFilozofická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Andragogika - Vzdělávání dospělých () BakalářskéPobočka Praha - AMBIS vysoká škola, a.s.
Andragogika a personální řízení (B0111A190004) BakalářskéFilozofická fakulta - Univerzita Karlova
Anglická filologie (B0231A090038) BakalářskéFilozofická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Anglická filologie - více variant (B0231A090058) BakalářskéFilozofická fakulta - Ostravská univerzita
Anglický jazyk - 2 specializace (B0231A090018) BakalářskéFakulta filozofická - Univerzita Pardubice
Anglický jazyk a literatura (B0231A090031) BakalářskéFilozofická fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Anglický jazyk a literatura (B0231A090030) BakalářskéFilozofická fakulta - Masarykova univerzita
Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (B0114A300124) BakalářskéPedagogická fakulta - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (B0114A090012) BakalářskéFilozofická fakulta - Univerzita Karlova
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300095) BakalářskéFilozofická fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Anglický jazyk pro manažerskou praxi (B0231P090005) BakalářskéFakulta humanitních studií - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300018) BakalářskéPedagogická fakulta - Masarykova univerzita
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300089) BakalářskéPedagogická fakulta - Ostravská univerzita
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300068) BakalářskéFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Technická univerzita v Liberci
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A090004) BakalářskéPedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A090013) BakalářskéPedagogická fakulta - Univerzita Karlova
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300026) BakalářskéPedagogická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (B0114A300081) BakalářskéFakulta pedagogická - Západočeská univerzita v Plzni
Angličtina (B0231A090087) BakalářskéFilozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Angličtina pro odbornou praxi (B0231P090008) BakalářskéFilozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích (B0288P090002) BakalářskéFakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Vysoké učení technické v Brně
Angličtina pro tlumočení a překlad (B0231P090010) BakalářskéFilozofická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Anglistika - amerikanistika (B0288A090003) BakalářskéFilozofická fakulta - Univerzita Karlova
Anglophone Studies (B0388A200001) BakalářskéMetropolitní univerzita Praha, o.p.s. - Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Animal Protection and Welfare (B0841A340004) BakalářskéFakulta veterinární hygieny a ekologie - Veterinární univerzita Brno
Animovaná tvorba (B0211A310006) BakalářskéFilmová a televizní fakulta - Akademie múzických umění v Praze
Animovaná tvorba () BakalářskéFakulta multimediálních komunikací - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Anorganické a bioanorganické materiály (B0531A130016) BakalářskéFakulta chemicko-technologická - Univerzita Pardubice
Antropologie (B0511A030004) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Masarykova univerzita
Aplikace informatiky v přírodních vědách (B0588A140002) BakalářskéFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze
Aplikovaná a environmentální geologie (B0532A330003) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Masarykova univerzita
Aplikovaná algebra a analýza (B0541A170025) BakalářskéFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze
Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie (B0531A130022) BakalářskéFakulta chemická - Vysoké učení technické v Brně
Aplikovaná ekologie (B0521A030004) BakalářskéFakulta životního prostředí - Česká zemědělská univerzita v Praze
Aplikovaná ekonomie (B0311A050020) BakalářskéVysoká škola CEVRO - Vysoká škola CEVRO
Aplikovaná ekonomie - více specializací (B0311A050004) BakalářskéEkonomická fakulta - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Aplikovaná elektronika (B0714A060012) BakalářskéFakulta elektrotechniky a informatiky - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Aplikovaná elektrotechnika (B0714P060001) BakalářskéFakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice
Aplikovaná fyzika (B0533A110007) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Aplikovaná fyzika (B0533A110023) BakalářskéFakulta elektrotechniky a informatiky - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Aplikovaná fyzika - 2 specializace (B0533P110001) BakalářskéFyzikální ústav v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Aplikovaná fyzika - 2 specializace (B0533A110028) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Univerzita Hradec Králové
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství (B0533A110013) BakalářskéFakulta aplikovaných věd - Západočeská univerzita v Plzni
Aplikovaná geografie (B0532A330022) BakalářskéFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická - Technická univerzita v Liberci
Aplikovaná geografie - více specializací (B0532A330007) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova
Aplikovaná geoinformatika (B0532A330020) BakalářskéFakulta životního prostředí - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Aplikovaná chemie (B0531A130030) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Aplikovaná informatika (B0613A140022) BakalářskéFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze
Aplikovaná informatika (B0613P140006) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Aplikovaná informatika (B0613P140005) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Aplikovaná informatika (B0613A140008) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Aplikovaná informatika (B0613A140024) BakalářskéFakulta informatiky a statistiky - Vysoká škola ekonomická v Praze
Aplikovaná informatika (B0613A140011) BakalářskéVysoká škola finanční a správní, a.s. - Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Aplikovaná informatika (B0613P140001) BakalářskéVysoká škola polytechnická Jihlava - Vysoká škola polytechnická Jihlava
Aplikovaná informatika - 1 specializace (B0613A140033) BakalářskéFakulta informatiky a managementu - Univerzita Hradec Králové
Aplikovaná informatika - 1 zaměření (B0688A050001) BakalářskéFakulta ekonomicko-správní - Univerzita Pardubice
Aplikovaná informatika - více možností (B0613A140002) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Ostravská univerzita
Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci - 2 specializace (B0714A150006) BakalářskéFakulta aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Aplikovaná logistika (B1041P040003) BakalářskéFakulta logistiky a krizového řízení - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Aplikovaná matematika (B0541A170027) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Aplikovaná matematika - více specializací (B0541A170010) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Aplikovaná pedagogická studia (B0188P190005) BakalářskéInstitut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně
Aplikovaná technika - 4 specializace (B0788A370001) BakalářskéAgronomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (B0715P270001) BakalářskéVysoká škola polytechnická Jihlava - Vysoká škola polytechnická Jihlava
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (B1014A280003) BakalářskéFakulta tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova
Aplikované matematicko-stochastické metody (B0541A170023) BakalářskéFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze
Aplikované nanotechnologie (B0533A110020) BakalářskéPřírodovědecká fakulta - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ (B0922A190003) BakalářskéFakulta tělesné kultury - Univerzita Palackého v Olomouci
Aplikované strojírenství (B0715P270004) BakalářskéVysoká škola polytechnická Jihlava - Vysoká škola polytechnická Jihlava
Aplikované vědy a technologie (B0588A170003) BakalářskéFakulta strojní - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Aplikované vědy v inženýrství (B0588A110003) BakalářskéFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - Technická univerzita v Liberci
Applied Algebra and Analysis (B0541A170026) BakalářskéFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze
Applied Electronics (B0714A060013) BakalářskéFakulta elektrotechniky a informatiky - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Applied Geology (B0532A330041) BakalářskéHornicko-geologická fakulta - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Applied Informatics (B0613A140034) BakalářskéFakulta informatiky a managementu - Univerzita Hradec Králové
Applied Informatics in Industrial Automation (B0714A150007) BakalářskéFakulta aplikované informatiky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Applied Mathematical Stochastic Methods (B0541A170024) BakalářskéFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - České vysoké učení technické v Praze
Applied Sciences and Technologies (B0588A170002) BakalářskéFakulta strojní - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Arboristika (B0821A160004) BakalářskéLesnická a dřevařská fakulta - Mendelova univerzita v Brně
Archeologie (B0222A120012) BakalářskéFilozofická fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Archeologie (B0222A120005) BakalářskéFilozofická fakulta - Masarykova univerzita
Archeologie (B0222A120009) BakalářskéFilozofická fakulta - Univerzita Hradec Králové
Archeologie (B0222A120015) BakalářskéFilozofická fakulta - Univerzita Palackého v Olomouci
Informace zde uvedené jsou přejaté z webových prezentací jednotlivých škol nebo doplňované pracovníky těchto škol, proto neručíme za změnu těchto údajů, jejich aktuálnost a správnost a vždy doporučujeme konzultovat studijní oddělení dané školy. Děkujeme za pochopení.