školy dle zaměření

školy dle typu

Typ studia

Vysoké školy prezenční Terezín

BUDOVA_VS_141254
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Akademická 409, 411 55  Terezín Rektor: PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský