Soukromé vysoké školy ekonomie Písek

BUDOVA_VS_22054
Soukromé vysoké školy

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068, 397 01  Písek Rektor: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c.