Soukromé vysoké školy it prezenční v Mladé Boleslavi

BUDOVA_VS_22066
Soukromé vysoké školy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Na Karmeli 1457, 293 01  Mladá Boleslav Rektor: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.