školy dle zaměření

školy dle typu

školy dle měst

Typ studia

Soukromé vysoké školy medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví v Praze

BUDOVA_VS_22086
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Duškova 1094/7, 150 00  Praha 5 Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.