Vysoké školy stavebnictví kombinované v Praze

BUDOVA_VS_22043
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

náměstí Jana Palacha 80, 116 93  Praha 1 Rektor: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

BUDOVA_VS_22042
Veřejné vysoké školy

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 4, 170 22  Praha 7 Rektor: Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD.