školy dle zaměření

školy dle typu

školy dle měst

Vysoké školy technické a it obory distanční v Ostravě

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita