školy dle zaměření

školy dle typu

školy dle měst

Veřejné vysoké školy přírodovědné obory distanční v Ostravě

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava