10 důvodů, proč se hlásit na Přírodovědeckou fakultu MU v Brně

PR článek SCI MUNI hlavní fotografie

Chcete se profesně realizovat ve vědě a výzkumu? Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity nabízí špičkové studijní zázemí, vysokou šanci uspět u přijímaček a přímý kontakt s praxí.

Zajímá vás, co nabízíme uchazečům o studium nebo jaké jsou možnosti prominutí přijímaček?

Odpovědi najdete v našem stručném přehledu důvodů, pro které si stojí za to podat přihlášku právě

k nám!

1. Studium přírodních věd a matematiky je z hlediska uplatnění na trhu práce perspektivní

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity připravuje studenty na kariéru vědeckých pracovníků, středoškolských učitelů či odborníků schopných samostatné experimentální a laboratorní práce.

2. Nabízíme 56 bakalářských studijních oborů v oblasti biologie, fyziky, geografie, geologie, chemie nebo matematiky

3.  Máte velkou šanci uspět u přijímacího řízení

  • Protože víme, že u přijímaček máme jen omezené možnosti poznat schopnosti studentů, nejsou přijímačky k nám příliš obtížné. Ukázkové přijímací testy si můžete vyzkoušet předem a také se můžete podívat, jak dopadly výsledky přijímacího řízení v uplynulém roce.
  • Nově nabízíme možnost výběru přijímací zkoušky z TSP nebo odborného testu u některých oborů.
  • Studentům ze Slovenska nabízíme termín pro TSP v Bratislavě, možnost psát závěrečné práce ve většině oborů slovensky a také nabídku ubytování na kolejích.

PR článek SCI MUNI 1 2016 1

4. Prominutí přijímací zkoušky je možné z mnoha důvodů:

  • výborného prospěchu
  • výsledků NSZ (SCIO)
  • absolvování středoškolské olympiády
  • Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
  • výsledků maturity
  • absolvování vzdělávacího kurzu ViBuCh

Podmínky se pro jednotlivé obory najdete podrobně popsané zde.

5.  Studijní a výzkumné zázemí naší fakulty je na špičkové úrovni

Studentům nabízíme perfektně vybavené učebny, laboratoře a knihovny. Naši fakultu si můžete projít ve virtuální prohlídce Google View.

Dny otevřených dveří se konají v sobotu 23. ledna 2016 a v úterý 26. ledna 2016.

6. Nabízíme přímý kontakt s výzkumem a profesní praxí v průběhu studia

Studenti mají mnoho příležitostí, jak se zapojit do výzkumných a vývojových projektů našich mezinárodně uznávaných týmů. Studenti učitelství zase mohou využít rozšířených možností praxí na středních školách nebo jako vedoucí mimoškolních zájmových aktivit.

PR článek SCI MUNI 1 2016 mikroskop

7. Diplomové a bakalářské práce můžete psát ve spolupráci s průmyslovými podniky a soukromými firmami

Tuto skutečnost potvrzuje i naše studentka Geografie, Klára Čížková: „Moje bakalářská práce vznikla na čistě praktických požadavcích Solární a ozonové observatoři, což je nejlepší instituce pro měření solárního záření a ozonu v Česku. Jednalo se o porovnání přesnosti měření přístroje, který se používá zejména pro orientační stanovení údajů intenzity UV slunečního záření.“

8. Zajišťujeme přístupnost studia pro studenty se specifickými nároky

Držitelé průkazů ZTP, studenti se zdravotním postižením, uchazeči se specifickými poruchami učení, s psychickými poruchami nebo s chronickým somatickým onemocněním, kteří v přihlášce žádají o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, zasílají doklad o této skutečnosti na adresu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Podrobné informace naleznete na stránkách střediska Teiresiás.

9. Vypisujeme stipendijní programy prospěchové, ale i na podporu tvůrčí, výzkumné a reprezentační činnosti

Studenty odměňujeme za výborné studijní a výzkumné výsledky, ale i za pomoc s prezentací fakulty na akcích jako je Noc vědců.

10. Uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce i ve výzkumné sféře je vynikající

Zajímá vás, jak vnímají své šance uplatnění naši současní studenti a začínající vědci? Podívejte se do publikace Rozhovorů se studenty a vědci naší fakulty.

Nenašli jste zde všechny odpovědi na vaše otázky? Podívejte se na http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc do sekce pro uchazeče o studium. Najdete zde i ihlášku ke studiu a propagační materiály. Případně kontaktujte naše studijní oddělení na studijni@sci.muni.cz nebo na telefonu +420 549 49 1405.

Fotografie: Oliver Staša

 

14.1.2016