7 bodů, jak vybrat to správné MBA studium a nenaletět!

PR článek PlaCla 12 2018 MBA

Každý, koho zajímá celoživotní vzdělávání nebo jehož kariérní metou jsou manažerské pozice, už pravděpodobně tato magická písmena někdy slyšel – MBA neboli Master of Business Administration. Tato zkratka v sobě skrývá mnoho příslibů, ale také mnoho rizik, v případě špatného výběru instituce, kde se rozhodnete toto studium absolvovat. MBA titul je zcela jistě ze všech profesních titulů v ČR nejznámější a také nejlépe vnímaný i mezi zaměstnavateli, v průběhu let se z něho stalo synonymum pro komplexní manažerské vzdělání a velmi často i nezbytná podmínka pro další kariérní postup. Ve spolupráci s odborníkem na profesní vzdělávání, Mgr. Štěpánem Mikou, který v této oblasti působí již 8 let, jsme pro vás sestavili přehled těch nejdůležitějších bodů, na něž se zaměřit při rozhodování o MBA studiu.

1) Zvažte, jakou formou chcete studovat

Studovat moderně online nebo „po staru“ prezenčně? Obojí má své výhody i nevýhody. Tou hlavní nevýhodou při prezenčním studiu je zejména neúměrná časová zátěž, kterou si paradoxně právě manažeři (pro něž je toto studium primárně určeno) mohou dovolit ze všech nejméně. Prezenční MBA studium obvykle probíhá pouze o víkendech, a trvá proto 2-3 roky. S tím spojenou nevýhodou je také nutnost dojíždění anebo ubytování v případě, že nejste přímo z místa, kde výuka probíhá, což kromě časové ztráty znamená i další náklady navíc. Naopak výhodou prezenčního studia je lepší možnost navázat a udržovat profesní kontakty se svými kolegy.

Oproti tomu u online MBA programů se jedná o systém online výuky, kdy studenti komunikují s lektory prostřednictvím e-mailu, Skype či přímo ve studijním systému, kde mívají také k dispozici kompletní studijní materiály. Někde je dokonce možné sestavit si na míru vlastní studijní plán přesně podle svých požadavků. Tyto MBA programy jsou plně online, a není tedy nutná žádná prezenční docházka. Díky větší efektivitě studia a možnosti věnovat se studiu kdykoli a odkudkoli je možné toto studium absolvovat již za 1 rok. Tato forma studia je tedy plně slučitelná i s náročným zaměstnáním. Na některých institucích je online studium doplněno ještě o nepovinné prezenční soustředění, kde se studenti mohou osobně seznámit s lektory i mezi sebou navzájem, což umožňuje lepší navázání profesních kontaktů, čímž se eliminuje hlavní nevýhoda tohoto typu studia oproti studiu prezenčnímu.

Komentář odborníka: „Online forma studia v posledních letech jednoznačně vítězí nad prezenční formou. Dnes už se tak lze spíše výjimečně setkat s tvrzením, že online MBA studium není v něčem plnohodnotné ve srovnání s prezenčním studiem, naopak 89 % absolventů MBA ho dle průzkumu agentury STEM/MARK považuje za daleko efektivnější než prezenční studium. Napomáhá tomu i dnešní doba, v níž lidé díky smarthphonům a sociálním sítím považují online komunikaci za zcela přirozenou součást svých životů. Tak proč by nemohli i studovat online, a profitovat tak z hlavní výhody tohoto typu studia – vynikající slučitelnosti se zaměstnáním a rodinným životem v kombinaci s dostupnou cenou a kvalitou?“

2) Studovat MBA v rámci vysoké školy nebo na specializovaném institutu?

V České republice se lze setkat v zásadě se dvěma variantami, kde je možné MBA absolvovat – studium MBA nabízejí buď soukromé komerční instituty nebo vysoké školy (ať již soukromé či státní). Vysoké školy tyto programy nabízejí často jako doplněk k ostatním studijním programům a přilepšení ke svým rozpočtům, mnohdy to však funguje tak, že stejní pedagogové vyučují v bakalářských oborech i na MBA, aby byli plně vytíženi. Výuka v rámci MBA studia by přitom měla být například od bakalářského studia značně odlišná, zaměřená silně na praxi a přizpůsobená specifickým potřebám cílové skupiny pracujících studentů-manažerů. A tomu by měl odpovídat i zcela rozdílný výběr lektorů. Většina vysokých škol také nejde cestou tvorby vlastních studijních programů MBA, ale relativně jednoduchou cestou partnerství či přímo franchizingu s nějakou zahraniční univerzitou, jejíž MBA program pak převezmou. Nevýhodou takových programů je to, že často vůbec nereflektují specifika místního trhu a vyučují se v nich věci, které sice mohou být prospěšné například v USA, ale v ČR je v praxi příliš neuplatníte.

Na druhé straně pak jsou specializované instituce, které v případě, že jsou opravdu kvalitní, věnují svoji energii pouze výuce MBA programů (včetně náboru lektorů s rozsáhlými zkušenostmi z praxe), a dokonce vyvíjí své vlastní MBA programy zohledňujících specifika českého a slovenského trhu. Tyto instituty nejsou na rozdíl od vysokých škol financovány ze státního rozpočtu, a setkáte se zde tak pravděpodobně s výraznějším proklientským přístupem a důrazem na kvalitu a spokojenost, včetně důrazu na praktický přínos znalostí získaných MBA studiem. V obou skupinách, tedy mezi vysokými školami i soukromými instituty, však platí, že kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli bývají mnohdy propastné, a výběru MBA školy je potřeba se věnovat opravdu velmi pečlivě.

Komentář odborníka: „Čím užší je specializace jakékoli firmy, tím kvalitnější obvykle bývá finální produkt. To platí i u MBA studia. V ČR se lze bohužel setkat i s takovými kuriozitami, kdy některé instituce mají kromě MBA studia ve svém portfoliu aktivit například prodej náhradních dílů na užitková vozidla, vyřizování dotací z EU nebo různé kurzy, které s MBA absolutně nesouvisí. Nejlepším vodítkem pro rozhodování o kvalitě pro vás mohou být reference známých, kteří již studium absolvovali, nebo alespoň osobní reference absolventů na webu, pokud přímo neznáte někoho, kdo MBA studium již absolvoval.“

3) Zajímejte se o akreditace

Každá instituce poskytující MBA studium se zaštiťuje nějakou akreditací. Jak se v nich ale vyznat? Především je třeba říci, že akreditace u MBA neznamená možnost udělovat MBA titul (na rozdíl třeba od vysokoškolského studia v ČR), ale je měřítkem kvality dané instituce a její výuky. Po celém světě lze najít stovky akreditačních orgánů (nevládních institucí či komerčních společností) lepší či horší kvality, přičemž žádná opravdu globální autorita rozhodující o kvalitě MBA neexistuje. Za světově uznávané akreditace jsou považovány například ASIC, AACSB, AMBA, EQUIS, FIBAA. Jejich společným jmenovatelem je to, že samotný akreditační proces trvá často i několik let, a jeho součástí jsou rozsáhlé osobní inspekce kvality studia u instituce, která se o akreditaci uchází. Dalším společným znakem je, že držitelem těchto prestižních akreditací je vždy pouze malé procento institucí, například akreditaci ASIC Premier Institution má v ČR pouze jediný MBA institut, akreditaci FIBAA pouze dvě instituce v ČR atd.

Komentář odborníka: „Tím, že v České republice není MBA studium považováno za akademické vzdělání a neřídí se tedy zákonem o vysokých školách, dochází k tomu, že na trhu mohou působit i instituce, jejichž kvalita je mnohdy přinejmenším sporná. Často také dochází k tomu, že jako akreditaci prezentují pouze své členství v nějaké akreditační instituci, což rozhodně není to samé jako být akreditován. Pokud si nejste jisti, zda příslušná akreditační autorita patří mezi uznávané akreditační orgány, můžete se jednoduše podívat na seznam uznávaných akreditačních institucí zde.“

4) Pozor na falešné slevy!

Stejně jako v jiných odvětvích, i v oblasti MBA vzdělávání Češi slyší na slevové akce. Mnoho institucí však praktikuje politiku neustále trvající slevy, a často se tím ani nijak netají. Slevu představující i kolem 40 % ze „standardní“ ceny školného tak dostanete kdykoli a automaticky, prostě jen za to, že se ke studiu přihlásíte. Jen je problém v tom, že to vlastně žádná sleva není, jelikož tyto instituce za standardní cenu studium nikdy nenabízí. Jinde vám zase po zahájení studia dokonce vrátí školné, pokud se stanete jedním z vylosovaných šťastlivců.

Komentář odborníka: „Tady už chybí jen kolo štěstí... Ale teď vážně doporučuji dát si na čas s výběrem poskytovatele MBA studia a na webové stránky se vracet v průběhu několika měsíců klidně i vícekrát. Sami si tak nejlépe uděláte obrázek o tom, kde jsou slevy reálné a kde jde jen o lákadlo na klienty. Vybírat své MBA studium pouze podle slevy (navíc často fiktivní), je tím nejhorším, co můžete udělat. Mějte na paměti, že MBA studium je investicí na celý život a získaný MBA titul vás bude provázet celou profesní kariéru. Jediným kritériem pro rozhodování, které mohu doporučit, je tedy kvalita.“

5) Transparentnost, transparentnost, transparentnost

Webové stránky poskytovatelů MBA jsou obvykle tím prvním místem, kam zájemce o toto studium zavítá. Doporučujeme proto zaměřit se na transparentnost poskytovaných informací – každá solidní instituce by měla mít na webu k dispozici kompletní informace o systému výuky, struktuře a průběhu studia včetně všeobecných studijních podmínek, vyučovaných předmětů, zkušeností a vzdělání lektorů, podmínek přijetí, výše a možnosti plateb školného, počtu studentů a absolventů, osobní reference úspěšných absolventů atd. Ti nejserióznější navíc zveřejňují i vzor smlouvy o studiu, náhled diplomu atd. Pokud něco z toho chybí nebo vám to nechtějí sdělit ani na dotaz, je to vždy důvod k obezřetnosti. Jedná-li se o online MBA studium, doporučujeme také ověřit si, zda se nejedná jen o nějakou virtuální školu, ale o reálnou instituci s vlastním administrativním zázemím, kam můžete kdykoli zajít a osobně vyřešit jakoukoli záležitost.

Komentář odborníka: „Pokud bych měl jmenovat tři hlavní věci, na které se při procházení webových stránek zaměřit, byly by to: 1) osobní reference absolventů + počet klientů, 2) reálné přínosy absolvování MBA studia u dané instituce (potvrzené výzkumem nezávislé agentury), 3) mezinárodně respektovaná akreditace. Pokud něco z toho chybí, je namístě zbystřit. Každopádně se nenechte odbýt a chybějící informace požadujte, jde přece o vaši (navíc nezanedbatelnou) investici.“

6) Pozor na nepodložená tvrzení

Internetové stránky poskytovatelů MBA studia jsou plné poutavých informací typu „Jsme největší MBA škola v ČR, 99 % studentů doporučuje studium u nás, 80 % našich absolventů se investice do MBA již vrátila, 75 % našich absolventů pomohlo studium v kariéře atd.“ Co z toho však je a není pravda? V České republice neexistuje žádná oficiální statistika celkového počtu studentů ani absolventů MBA. Nikdo tedy nemůže spolehlivě tvrdit, že je největší, má nejvíce absolventů atd. V takovém případě je nejlepším vodítkem zveřejněný počet klientů na webu dané instituce a porovnání s ostatními. Většina dat o spokojenosti či přínosech MBA studia vychází z jakýchsi interních průzkumů těchto institucí, vypovídací hodnota je tak prakticky nulová, jelikož pravost těchto dat nelze nijak ověřit. Zajímejte se proto vždy, odkud tato tvrzení pochází, a pokud to není od nezávislé agentury, nepřikládejte tomu velkou váhu.

Komentář odborníka: „Relevantní výsledky hodnocení dané instituce jejími absolventy může přinést jedině řádný průzkum provedený nezávislou renomovanou agenturou, pak mají takové informace opravdu svoji váhu. K takovému výzkumu je však potřeba alespoň 200 respondentů (čili alespoň 1000 MBA absolventů při průměrné 20% návratnosti dotazníků), a tolik absolventů valná většina institucí v ČR ani zdaleka nemá. Proto se s takto kvalitně provedeným výzkumem přínosů absolvování MBA studia, motivací ke studiu a hodnocením MBA studia lze setkat v ČR málokdy. Existují naštěstí ale i výjimky.“

7) Používejte zdravý rozum

Je MBA studium podezřele krátké (například méně než 9-12 měsíců) nebo má nezvykle málo studijních modulů (obvykle méně než 10)? Stojí celé MBA studium méně než 80.000 Kč bez DPH? Na webu nejsou žádné reference nebo pouze reference typu „Petr. N., Praha“? Instituce nemá žádné reálné sídlo, kam byste se mohli přijít osobně podívat? Něco asi nebude zcela v pořádku…

Komentář odborníka: „Hlavním smyslem MBA studia má být další kariérní rozvoj absolventa, který se díky zisku titulu MBA stává atraktivnějším pro zaměstnavatele. Všichni personalisté (a pravděpodobně i vaši kolegové) se budou zajímat o to, kde jste MBA vystudovali, často i jaké studijní moduly jste absolvovali a pod vedením jakých odborníků, mnoho personalistů bude zajímat také vaše diplomová práce a možnosti jejího praktického uplatnění. Buďte si jistí tím, že personalisté se v oblasti nabídky profesního vzdělávání typu MBA velmi dobře orientují, v dnešní době navíc není problém, aby si na stránkách dané instituce vše online ověřili. Pokud tedy MBA titul získáte z instituce, jejíž studium nebudí důvěru, může vám to v další kariéře naopak spíše ublížit než prospět. Pak už je na každém, aby se zamyslel nad tím, zda se mu takové „studium“ (sice třeba o polovinu levnější než u kvalitních institucí) opravdu vyplatí. Schválně, zkuste si online spočítat, kolik může kvalitní MBA studium pomoci vydělat navíc právě vám!“

 

 

21.12.2018