Brněnská vysoká pro ekonomy i informatiky

PR článek PEF MENDELU 3 2017

Co čekáš od vysoké? Na PEF MENDELU můžeš zažít víc než jen studium. Budeš se muset učit, to každopádně, ale přece jen máš možnost využít vysokoškolská léta ke zlepšení sebe sama 
a někam se posunout.

PR článek PEF MENDELU 3 2017 studentiStudium na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně je úzce propojeno s praxí. V  předmětech studenti tvoří seminárky a projekty, které se mnohdy také reálně uskuteční. Již v průběhu studia si tak vyzkouší nejrůznější profese. Aniž by vyučující rozdal role, přirozeně se ze studenta, který začne rozdělovat práci na projektu, řídit tým a sledovat deadline, stane projektový manažer, a z jiného studenta, který projekt posune svým neobyčejným nápadem do jiných rozměrů,  se stane  kreativec. Během studia si každý student najde to svoje, ke kterému přirozeně přilne. Výjimkou není v rámci školních projektů ani organizace akcí určené jak pro studenty MENDELU, tak i pro veřejnost. Mimo školní aktivity se studenti mohou aktivně zapojit do nejrůznějších „kroužků“ či debat, kde ve svém volném čase rozšíří znalosti nabyté ve škole. Další možností je studentský projekt s názvem Lidé z praxe. Studenti před pár lety přišli s nápadem založit diskuzní setkání se známými osobnostmi z praxe a dodnes navštívilo fakultu více jak dvě desítky profesionálů, kteří předali vysokoškolákům své úspěšné i neúspěšné životní příběhy (např. Stanislav Bernard, Petr Koukal, Taťána le Moigne, Jan Kraus či Kazma).

A jaké směry se dají studovat na brněnské „PEFce“? PEF MENDELU nabízí ekonomické a informatické vzdělání ve všech třech stupních vysokoškolského studia a svým absolventům uděluje tituly Bc., Ing. a Ph.D. Studium se tu vždy rozděluje nejprve na programy, a poté každý program na obory. V případě, že se zajímáš spíše o ekonomické studium, máš na výběr ze dvou programů, a to Ekonomika a management nebo Hospodářská politika a správa. První ze jmenovaných se zabývá managementem, obchodem, marketingem, druhý je směřován naopak do problematiky financí. Konkrétní obory s více informacemi nalezneš na webu fakulty www.pef.mendelu.cz/uchazec. Pokud stále nevíš, kterým směrem se vydat a bojíš se, abys jedinou volbou neurčil osud svého kariérního života, nezoufej. V rámci studia si každý student volí specializaci, díky níž si prohloubí oblast, která ho zajímá. Výhodou je, že volba specializace se určuje až ve třetím semestru, máš tedy čas na to, abys ve škole během studia zjistil, kam se chceš přesně ubírat.

PR článek PEF MENDELU 3 2017 budovaPro zájemce o IT fakulta nabízí dva informatické programy. Program Systémové inženýrství, v rámci něhož je obor Ekonomická informatika, v sobě kloubí, jak už z názvu vyplývá, informatiku i ekonomiku dohromady. Absolventi nebudou jen tak obyčejní „ajťáci“, ale budou také dobrými manažery se znalostmi marketingu a podnikové ekonomiky. Tito absolventi jsou v dnešním světě na pracovním trhu nejvíce žádaným „zbožím“. Jsou to informatici, kteří rozumí procesům probíhající ve firmách. Druhým nabízeným programem je Inženýrská informatika, pod kterou spadá obor Automatizace a řízení. Je to čistě informatický obor. Jestli je studium tohoto programu/oboru větší sranda, musí posoudit zřejmě každý sám, ale studenti se tu určitě nenudí. Výuka probíhá v několika laboratořích, kde mají možnost vytvářet vlastní roboty a speciální zařízení. Absolventi najdou uplatnění v oblastech zabývajících se průmyslovou informatikou. Více o IT oborech je k nalezení na www.pef.mendelu.cz/informatika-na-pef.

Přihlášky na PEF MENDELU mohou uchazeči podávat do konce března. Více informací o studiu naleznete na webu fakulty http://www.pef.mendelu.cz/.

 

21.3.2017