Co znamená titul PhD

pr článek Ligs PhD 12 2015

Zkratku PhD, latinsky Philosophiae Doctor, můžeme do češtiny přeložit jako doktor filozofie. Titul PhD nahradil dříve užívané tituly CSc. a Dr. a v dnešní době je hojně zastoupený. V současné době představuje jednu z nejvyšších forem vzdělání, je mezinárodně uznávaný a uvádí se za jménem.

Jak mohu využít titul PhD

S titulem PhD zvládnete aplikovat kvantitativní a kvalitativní vědecko-výzkumné metody, ověřovat a vyvracet hypotézy. Dále získáte schopnost analyzovat a interpretovat data a pracovat s odbornou literaturou. Na základě těchto teoretických vědomostí budete schopni svojí činností obohatit oblast, ve které působíte a efektivně přispět k jejímu rozvoji.

 

Teorii, kterou se při studiu PhD naučíte, budete umět zakomponovat do vaší praktické činnosti. Lépe pochopíte pracovní prostředí, ve kterém působíte, zvládnete ho kriticky zhodnotit a neustále hledat nová a lepší řešení. Získané vědomosti vám pomůžou lépe pracovat se zaměstnanci, jelikož veškeré nástroje řízení si prvně osvojíte teoreticky a později se je naučíte používat v praxi. Budete schopni kriticky vyhodnocovat výhody a omezení nástrojů pro řízení. S titulem PhD zkrátka dostanete do malíčku celou řadu dovedností, které pak budete využívat ve své praxi.

Požadavky k získání titulu PhD

Každá země, vysoká škola, dokonce i obor může mít jiné požadavky pro získání tohoto titulu. Obvykle se jedná o tyto činnosti: výzkum, publikace odborných článků a výjimečně i akademická činnost (vyučování studentů z nižších ročníků). Abyste úspěšně splnili doktorské studium je potřeba vypracovat a úspěšně obhájit disertační práci. Práce může mít desítky stran, jedná-li se například o matematiku, v případě historie i stovky stran. Titul PhD bývá často označován jako velký doktorát a odlišuje se tak od tzv. malého doktorátu, kam patří např. JUDr. a PhDr. a jiné.

 

 

 

30.12.2015