Dny otevřených dveří na Univerzitě obrany

pr článek UNOB 11 2015 STUDENTKA

Středoškolákům, kteří se ještě plně nerozhodli, jakým směrem se bude ubírat jejich vysokoškolské studium, jsou určeny Dny otevřených dveří na Univerzitě obrany. Ve dnech 3. prosince 2015 a 7. ledna 2016 v Brně seznámí Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií zájemce s nabídkou studia na akademický rok 2016/2017 a stejně tak 3. prosince 2015 a 16. ledna 2016 otevře dveře středoškolákům a jejich rodičům také Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

Zájemci o studium se mohou těšit nejen na kompletní informační servis, ale v rámci brněnských fakult také na vojenské ukázky boje zblízka MUSADO MCS a taktického výcviku skupiny COMMANDOS v podání studentů Univerzity obrany. Nebude chybět ani vystavená moderní armádní pásová a kolová technika, prohlídka nových ručních zbraní AČR, speciálních laboratoří a pravý vojenský guláš.

Dny otevřených dveří Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií proběhnou v brněnských kasárnách v ulici Šumavská č. 2 se začátky v 8.30 a 11.00 hodin. Motorizovaní účastníci mohou parkovat přímo v areálu kasáren. Návštěvníci získají informace o otevíraných studijních oborech, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, požadavcích pro přijetí, průběhu a obsahu studia a uplatnění absolventů v praxi. Navíc ti zájemci, kteří se v průběhu Dne otevřených dveří rozhodnou pro studium na Univerzitě obrany, si mohou od 10.00 do 15.00 hodin podat přihlášku přímo na místě. Přihlášky ke studiu na FVL a FVT se přijímají do 31. března 2016.

pr článek unob 11 2015 letadloDny otevřených dveří pro zájemce o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové se uskuteční v uvedené dny v 9.00 a 13.00 hodin v areálu fakulty v ulici Třebešská č. 1575, Hradec Králové. Motorizovaní návštěvníci mohou zaparkovat na velkém parkovišti vedle Nového areálu FVZ – Třebešská 1575 (za Fakultní nemocnicí). Dny otevřených dveří jsou určeny zejména pro zájemce o studium Vojenského všeobecného lékařství. Prezentovány však budou i studijní programy Vojenské zubní lékařství, Vojenská farmacie a obor Zdravotnický záchranář. Přihlášky ke studiu na FVZ se přijímají do 29. února 2016.

Univerzita obrany je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice. Jako státní škola realizuje pr článek unob 11 2015 stroj 2vysokoškolskou přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a civilních odborníků, a to zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného průmyslu a veřejné správy.

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Tyto programy jsou určeny pro vojenské i civilní studenty. V rámci vojenského studia jsou prioritní pětileté a šestileté magisterské studijní programy orientované na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu AČR.

Fakulty Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 nabízí vzdělání v mnoha studijních oborech, mezi kterými si mohou zájemci vybrat následující: Řízení a použití ozbrojených sil, Ekonomika obrany státu, Bezpečnostní management, Vojenské technologie, Zbraně a munice, Bojová a speciální vozidla, Ženijní technologie, Letecká a raketová technika, Letecké elektrotechnické systémy, Radiolokace, Automatizované systémy velení a řízení, Komunikační a informační systémy, Vojenská geografie a meteorologie, Komunikační a informační technologie, Technologie pro ochranu majetku a osob, Zdravotnický záchranář, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství nebo Vojenská farmacie.

Podrobnější informace naleznete na www.unob.cz

 

 

3.11.2015