Dobrým manažerům vysoká škola nestačí

PR článek placla ESBM 8 2016

Pro špičkové manažery, kteří se nesmíří s průměrností a chtějí být vždy o krok před konkurencí je vzdělávání a získávání nových zkušeností celoživotním procesem.

Na manažery jsou kontinuálně kladeny velmi vysoké nároky. Nutností je přizpůsobení se moderním trendům, s tím logicky souvisí potřeba neustálého aktualizování potřebných informací. Vhodnou cestou, jak získávat nové poznatky je postgraduální vzdělávání. Před manažery tak stojí výzva – jak skloubit pracovní a rodinný život se studiem. 

 

Jaké jsou výhody MBA?

Jedná se o vzdělání, kterým si manažeři, podnikatelé, zaměstnanci státní správy, ale i představitelé neziskového sektoru rozšiřují portfolio svých znalostí po celém světě. Pro potencionální zaměstnavatele či personalisty je signálem, že člověk vlastnící tento titul je ochotný na sobě pracovat, zdokonalovat se a oplývá řadou specifických vědomostí.

Hlavním smyslem tohoto vzdělávání je samozřejmě získání aktuálních poznatků. Studium MBA vám kromě titulu dá skutečně v praxi využitelné znalosti. Výuka probíhá jinak než na běžných vysokých školách, více se orientuje na praxi. Nespornou výhodou je, že lektoři pomáhají studentům s problémy, kterým v reálném životě skutečně čelí. Přesně tento přístup je filosofií European School of Business & Management SE. Jedná se o vzdělávací instituci, která nabízí zájemcům o vzdělání osm MBA specializací (například Corporate management, Ekonomika a finanční management, Management inovací…) a jednu specializaci z oblasti práva – konkrétně LLM Corporate Law.

Její úroveň si můžete, mimo jiných, ověřit i díky akreditacím a členství u řady významných asociací a organizací. Dalším znakem kvality je lektorský tým složený z erudovaných odborníků s mnohaletou praxí.

 

Jak probíhá studium?

European School of Business & Management SE si uvědomuje časovou vytíženost svých studentů a snaží se jim studium co nejvíce zpřístupnit a zpříjemnit. Většina výuky probíhá pomocí pečlivě připraveného e-learningového prostředí. Studenti mají dále možnost se účastnit celkem čtyř celodenních interaktivních workshopů – nepřijdou tak o přínosný přímý kontakt s přednášejícími a dalšími studenty. Díky této skutečnosti dochází k navázání zajímavých kontaktů s podobně smýšlejícími odborníky z řady různých oblastí. ESBM navíc umožňuje studentům začít studovat kdykoliv – není zde pevně stanovený termín pro podání přihlášky. Další výhodou je možnost sestavení vlastního studijního programu. Studenti si po absolvování prvního základního bloku, sami, podle svých preferencí volí další odborné moduly. Studium MBA i LLM probíhá v češtině během jednoho roku.

Chcete-li se dočkat kariérního postupu a umět víc než ostatní, rozhodně je to dobrá volba.

 

12.8.2016