Dolnoslezská vysoká škola

PR článek DWS 5 2017 promoce

Studujte zahraniční vysokou školu v českém jazyce a získáte potřebnou odbornou kvalifikaci a vytouženou práci nejen v ČR

Dolnoslezská vysoká škola

Strzegomska 55

Wroclaw

Sledujte nás:

www.facebook.com/dolnoslezskavysokaskola

http://www.dsw.edu.pl/

Dolnoslezská vysoká škola ve Vratislavi působí již 20 let. Je mnoho let uváděna jako nejlepší soukromá vysoká škola v Dolním Slezsku a jako jedna z nejlepších v Polsku. Je jednou ze čtyř soukromých vysokých škol, která má akademickou pravomoc pro udělování doktorských a postgraduální diplomů a má právo požádat o udělení titulu profesora.

V akademickém roce 2017/18 nabízíme pro české studenty v kombinované formě studia tyto studijní obory:

 

  • Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol

PR článek dsw 5 2017 program speciální pedagogika

Bakalářský (3 roky) a navazující magisterský (2roky)

NMgr program je uznán MŠMT ČR a po absolvování získáváte tuto kvalifikaci:

  • učitel MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb,

  • učitel 1. stupně ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb,

  • učitel 2. stupně ZŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,

  • učitel praktické školy,

  • vychovatel pro děti/mládež se speciálními vzdělávacími potřebami a bez speciálních vzdělávacích potřeb

  • asistent pedagoga,

  • speciální pedagog ve školách, školských a poradenských zařízeních.

PR článek dsw 5 2017 medaile Vzdělávací program byl oceněn v tomto roce Business Center Club a Evropským hospodářským a sociálním výborem v Bruseli Evropskou medailí v kategorii služeb.

 

  • Evropská bezpečnost v krizových situacích

PR článek dsw 5 2017 evropská bezpečnost

Bakalářský (3 roky) a navazující magisterský (2roky)

Unikátní vzdělávací program reagující aktuálně na krizi EU a bezpečnostní hrozby. Absolvent bude připraven na funkci v civilní a vojenské bezpečnosti státu a na zapojení do činností prováděných pod záštitou EU.

 

  • Doktorské studium v oboru pedagogika

Počínaje zimním semestrem 2017/2018 lze doktorské studium z pedagogiky na Pedagogické fakultě DVŠ realizovat rovněž v českém jazyce. Studijní program je sestaven z výuky v předmětech vedených vynikajícími odborníky z Polské a České republiky. Studium je 4leté a veškerá výuka je v českém jazyce. Program zahrnuje 8 víkendových setkání v akademickém roce se 16 hodinami výuky v každém z nich. Studium dává doktorandům možnost podílet se na mezinárodních vzdělávacích programech a jiných doktorandských programech, které realizuje DVŠ, a v projektech partnerských vysokých škol. Po ukončení tohoto studia a po obhajobě dizertační práce obdrží posluchač doktorský diplom (PhD.) z pedagogiky.

 

Přijímací řízení – bez zkoušek a bez stresu

http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/prijimaci-rizeni-krok-za-krokem/

Přijati jste na základě internetové registrace, dodaných dokumentů a zaplacení zápisného.

Přijímací řízení probíhá ve dvou fázích:

Fáze I – Internetová registrace uchazeče (IRK) - www.dsw.edu.pl/nabor

Fáze II – Předložení všech písemných dokumentů, zaplacení zápisného 350 PLN a první splátky školného.

Školní poplatky jsou přehledné a pro každého dostupné se zárukou neměnné výše po celou dobu studia bez dodatečných nákladů. Školné lze platit na splátky – 12x (600 PLN), 10x, 2x nebo 1x za rok.

Po vytištění žádosti o přijetí ke studiu a smlouvy (generováno automaticky v systému IRK) podepište a zašlete doporučenou poštou se všemi potřebnými dokumenty  na:

Kancelář přijímacího řízení v Ostravě

Vysoká škola DSW

Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Veškeré dotazy ohledně studia rádi zodpovíme.

Pište: studium@dsw.edu.pl

Volejte: +420 721 889 066 nebo +420 776 611 040

Sledujte nás:

www.facebook.com/dolnoslezskavysokaskola

http://www.dsw.edu.pl/

 

30.5.2017