Hledáte cestu k úspěchu? Zkuste to na VŠPP

Vysoká škola podnikání a práva nabízí svým studentům bohatý výběr studijních oborů zakončených bakalářským či magisterským titulem. Nově dokonce můžete na VŠPP získat také titul Ph.D. díky nově akreditovanému doktorskému studiu Podnikání a management.

Bakalářské studium na VŠPP

Hledáte bakalářské studium po maturitě?

Nebo pátráte po možnostech dálkového studia VŠ? VŠPP vám v obou případech nabízí rovnou několik zajímavých studijních programů.

První za zmínku stojí obor Podnikání a management, kde můžete na bakaláře navázat magisterským a od září i doktorským studiem.

Důraz studia je kladen především na inovační myšlení a kreativitu stejně jako na vyvážení hard a soft skills. Samozřejmostí je také důraz na praxi.

Dalším zajímavým oborem je studium Marketingové komunikace s orientací na praktickou stránku tohoto oboru.

 

Magisterské studium na VŠPP

Na bakaláře v oboru marketingové komunikace můžete navázat také magisterským studiem, které vaše znalosti výrazně prohloubí a seznámí vás s mnohem větším spektrem znalostí a kompetencí s důrazem na multidisciplinární přístup marketingových komunikací.

Kromě zmíněného Podnikání a managementu můžete navázat magisterským studiem také v programu Obchodněprávní studia, kde se důkladně seznámíte s fungováním podnikatelské sféry po všech stránkách.

 

Akreditace doktorského studijního programu

Nově můžete na VŠPP studovat i v doktorském studijním programu. Tohoto akademického úspěchu a akreditace se VŠPP podařilo získat po dvouleté spolupráci s VŠO. Akreditaci VŠPP udělila Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství podle § 80 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Doktorskému studiu se můžete na VŠPP věnovat v oboru Podnikání a management se standardní dobou studia 4 roky v prezenční formě studia na dobu 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí.

 

7.3.2022