Jak se studuje v dnešní době?

Vlivem globalizace a rozsáhlého vývoje komunikačních technologií se současný svět stává svědkem obrovské dynamiky rozvoje lidstva. Podstatnou součástí ekonomického kapitálu jsou informace a jejich cena se neustále mění právě v závislosti na neustálých změnách. Co včera mělo cenu zlata, dnes může být nepotřebné. Spolu s turbulentní proměnou lidské společnosti dochází i ke značné modifikaci v oblasti vzdělávání.

Teorie aplikovaná v praxi

Zamyslíme-li se nad školským systémem v historickém kontextu, základní charakteristikou současného školství je větší počet vysokých škol, mezi kterými najdeme jak státní, tak i soukromé instituce. Student si může vybrat z mnoha zajímavých oborů, kde hodlá uplatnit své nadání, získat patřičné znalosti a zkušenosti a současně realizovat vlastní vize. Dnešní mládež si zcela uvědomuje provázanost teoretické přípravy s praxí, proto přirozeně vítá různé zahraniční stáže i další zajímavé praktické studentské programy.

Studovat a přitom si vydělávat

Mnoho studentů raději volí kombinované studium, kdy současně doplňují požadované vysokoškolské vzdělání a již budují vlastní kariéru. Důležitým faktorem hovořícím pro studium při zaměstnání je finanční nezávislost na vlastním okolí. Rozvinuté komunikační technologie tento způsob školního vzdělávání ještě více usnadňují. Velkou oblibu v posledních letech získává propojení obou forem studia. Student po maturitě volí prezenční vzdělávání a po získání bakalářského titulu dále pokračuje v navazujícím magisterském studiu v kombinované podobě. Má tak lepší pozici na trhu práce a zároveň si stále zvyšuje vlastní kvalifikaci.

Informatika, právo, podnikání - obory současnosti i budoucnosti

Zajímavé obory, jež nabízí úspěšné uplatnění v národních i nadnárodních společnostech, nabízí Vysoká škola podnikání a práva, která má zastoupení v Praze, Brně, Ostravě a Sokolově. Specializuje se na oblasti informatiky, práva a podnikání. Podporuje studentskou vědeckou a odbornou činnost a jednou z jejích hlavních priorit je rozvoj mezinárodní spolupráce. Pro svoji provázanost s praktickou sférou je vysoká škola Praha studenty nejen často vyhledávanou, ale i jejími absolventy vřele doporučovanou vzdělávací institucí.

 

23.3.2017