Kvalitní vzdělání v oboru Management na jihu Čech

PR článek VŠE FM JH 4 2016

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci nabízí možnost studia oboru Management v prezenční i kombinované formě. Možnost přijetí k bakalářskému studiu také bez přijímaček. Přihlášky do 30. dubna!

Představení Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické

PR článek VŠE FM Jindřichův Hradec 4 2016 zázemí

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve své již více než dvacetileté historii si vydobyla pevnou pozici mezi fakultami, které v České republice poskytují manažersko-ekonomické vzdělávání. Ve všech třech stupních – v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském – tak může nabízet studium v oboru Management, a to jak v klasické prezenční formě, tak i ve formě kombinované, která je velmi vítána zejména studenty, kteří si potřebují rozšířit své vzdělání při zaměstnání.

Studium na Fakultě managementu

PR článek VŠE FM Jindřichův Hradec 4 2016 J. Hradec

Studium na Fakultě managementu VŠE čerpá nesporné výhody z města, ve kterém sídlí – Jindřichův Hradec je město krásné, klidné a bezpečné; oproti velkým městům je také pro studentský život levnější. Studenti Fakulty managementu vedle kvalitních studijních programů nejvíc oceňují fakt, že Fakulta managementu a její akademičtí i neakademičtí pracovníci vytvářejí místy až rodinnou atmosféru studia, kterou není na velkých fakultách možné vytvořit.

To ale rozhodně neznamená, že by studenti Fakulty managementu byli nějak omezováni v tom, co se často označuje sloganem „život studentský – život veselý“. Vedle aktivit volně spjatých se školou (například v rámci fakultního divadelního spolku FaMa, prvního českého univerzitního sesterstva Alfa Fí či sportovního rozptýlení pod hlavičkou Univerzitního sportovního klubu) mohou studenti v Jindřichově Hradci nalézt mnohé možnosti zábavy i odpočinku.

Fakulta managementu se pro své studenty snaží vytvářet nadstandardní podmínky všude, kde je to možné. Široká síť partnerských firem a organizací umožňuje studentům fakulty jejich zapojení v rámci odborných praxí a stáží, které následně usnadňují jejich zapojení do pracovního života po skončení studia. Běžné jsou také přednášky odborníků z praxe ve výuce. Fakulta také ve zcela nadstandardní výši podporuje své studenty, kteří uspějí v konkurenci studentů pražských fakult Vysoké školy ekonomické v rámci výběrových řízení na semestrální studijní pobyty na zahraničních školách po celém světě.

Přihláška ke studiu

Fakulta managementu, stejně jako ostatní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, přijímá přihlášky k bakalářskému i magisterskému navazujícímu studiu až do 30. dubna. Studenti, kteří se navíc mohou prokázat dobrými studijními výsledky na své střední škole, či s úspěchem absolvovali Národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO, mohou být na Fakultu managementu přijati i zcela bez přijímaček.

Další informace

PR článek VŠE FM Jindřichův Hradec 4 2016 budova

Pro všechny zájemce o studium na jindřichohradecké Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické je připraven speciální informační web na adrese studuj.fm.vse.cz – zde se můžete dozvědět vše, co by Vás mohlo přesvědčit o tom, že právě naše fakulta by mohla být skvělým místem, na kterém strávíte svá vysokoškolská léta.

 

1.4.2016