Navštivte Den otevřených dveří na Univerzitě obrany

PR článek UNOB 1 2016

Středoškolákům, kteří se ještě plně nerozhodli, jakým směrem se bude ubírat jejich vysokoškolské studium, je určen Den otevřených dveří na Univerzitě obrany. Ve středu 10. února 2016 v Brně seznámí Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií zájemce s nabídkou studia na akademický rok 2016/2017.

 

Zájemci o studium se mohou těšit nejen na kompletní informační servis, ale v rámci brněnských fakult také na vojenské ukázky boje zblízka MUSADO MCS a taktického výcviku skupiny COMMANDOS v podání studentů Univerzity obrany. Nebude chybět ani vystavená moderní armádní pásová a kolová technika, prohlídka nových ručních zbraní AČR, speciálních laboratoří, dělostřelecké a ženijní techniky.

Den otevřených dveří Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií proběhne v brněnských kasárnách v ulici Šumavská č. 2 od 8.30 hodin, přitom prezentační přednášky fakult začnou v 10.00 hodin. Motorizovaní účastníci mohou parkovat přímo v areálu kasáren. Návštěvníci získají informace o otevíraných studijních oborech, administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením, požadavcích pro přijetí, průběhu a obsahu studia a uplatnění absolventů v praxi. Navíc ti zájemci, kteří se v průběhu Dne otevřených dveří rozhodnou pro studium na Univerzitě obrany, si mohou od 9.00 do 14.00 hodin podat přihlášku přímo na místě. Přihlášky ke studiu na FVL a FVT se přijímají do 31. března 2016.

Univerzita obrany je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice. Jako státní škola realizuje vysokoškolskou přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky a civilních odborníků, a to zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného průmyslu a veřejné správy.

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření. Tyto programy jsou určeny pro vojenské i civilní studenty. V rámci vojenského studia jsou prioritní pětileté a šestileté magisterské studijní programy orientované na přípravu velitelského a zabezpečujícího personálu AČR.

Fakulty Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 nabízí vzdělání v mnoha studijních oborech, mezi kterými si mohou zájemci vybrat následující: Řízení a použití ozbrojených sil, Ekonomika obrany státu, Bezpečnostní management, Vojenské technologie, Zbraně a munice, Bojová a speciální vozidla, Ženijní technologie, Letecká a raketová technika, Letecké elektrotechnické systémy, Radiolokace, Automatizované systémy velení a řízení, Komunikační a informační systémy, Vojenská geografie a meteorologie, Komunikační a informační technologie, Technologie pro ochranu majetku a osob, Zdravotnický záchranář, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství nebo Vojenská farmacie.

Podrobnější informace naleznete na www.unob.cz

 

 

26.1.2016