Není překladač jako překladatel

Cizí jazyky jsou dnes již všudypřítomné. Ve školách se děti často učí cizí jazyky alespoň dva a jazykové znalosti obecně se u nás prohlubují. Může se tedy zdát, že cizí jazyk (například angličtinu) dobře ovládáme. Často jím mluvíme na cestách či s přáteli. Navíc máme překladač, pro případ, že bychom potřebovali s nějakým textem někde poradit. Nebo snad ne?

Co s překlady obtížnějších textů?

Stále častěji se stává, že potřebujeme vyhotovit překlady úřední korespondence, oficiálních žádostí, osobních či firemních dokumentů nebo třeba závěrečných školních prací. U takových textů je rozhodně vhodné tyto překlady nepodceňovat. Nemuselo by působit dobře, kdyby firemní komunikace s velmi váženým partnerem neprobíhala gramaticky 100% správně, či kdyby překlad seminárních prací nebral v potaz nejenom jazykové, ale i stylistické rozdíly dané řeči. U takových textů, na kterých vám záleží, byste rozhodně měli mít jistotu, že jsou gramaticky správné a sdělení je jasné.

Nepodceňujme překladatele a korektury

Je tedy určitě lepší variantou, pokud se při složitějších překladech nespoléháme pouze na svoji slovní zásobu, ale spolupracujeme s odborníkem. Profesionální překladatel má nejenom bohaté zkušenosti s překládaným jazykem, ale často jde i o odborníka na určitý obor. Můžete tak nalézt překladatele se specializací na marketing, techniku či právo. Pokud potřebujete vyhotovit úřední překlad, musíte dokonce najít takového překladatele, který je jmenován krajským soudem a může úřední překlady vyhotovovat. Agentury v dnešní době navíc často spolupracují přímo s rodilými mluvčími.

Expresně, profesionálně a odborně

V případě spolupráce s překladatelskou agenturou nešlápnete vedle. Své překladatele si pečlivě vybírají a spolupracují s odborníky. Se složitějšími překlady dokáží poradit a mnoho z nich zařídí i úřední ověření překladu ve formě apostily či superlegalizace (tato ověření můžete využít v případě překladů vysvědčení). Především ale nesou zodpovědnost za správný překlad a důslednou korekturu.

Pokud na svůj překlad spěcháte, za vyšší sazbu jsou schopné zvládnout přeložit texty i v expresním termínu. Mnohdy i do 24h. A vám tak zbyde čas i na vaše záležitosti.

 

9.12.2019