Nepodceňte přípravu na přijímací zkoušku na VŠ

pr článek kurznaytsp 11 2016

Maturitní zkouška je završením čtyřletého studia na středních školách či víceletého na gymnáziích. Na základě maturitní zkoušky žáci, kteří uspějí, obdrží maturitní vysvědčení, díky němuž budou moci pokračovat ve studiu na vysokých školách, nebo jim může pomoci při uplatnění na pracovním trhu. Je mnoho pozic a pracovních míst, kde bez maturity či vysokoškolského vzdělání nemáte šanci vysněné místo za žádnou cenu získat. Maturitu prostě zvládnout musíte, zvláště proto, abyste se dostali na dobrou vysokou školu, která vám umožní dosáhnout kvalitního vzdělání pro velmi dobře placené pozice.

Efektivní tipy na přípravu k přijetí na vysokou školu

Každý z nás se učí jinak a používá jiné způsoby, jak dostat vědomosti do hlavy. Někomu vyhovuje podtrhávání a zvýrazňování podstatných fakt, někdo si nahlas předčítá, jiným studentům pomáhá opakování látky za chůze. Mezi nejméně účinné techniky patří opakované pročítání, kdy kolikrát ani nevnímáme, co čteme. Lépe je číst text několikrát s časovým odstupem. Stejně tak se považuje za neefektivní podtrhávání a zvýrazňování textu, které v podstatě napodobuje čtení textu. Co opravdu funguje, jsou mnemotechnické pomůcky, které slouží spíš krátkodobě, vizualizace látky a psaná shrnutí. Zajímavé je rovněž vysvětlování látky sám sobě a kladení si otázek, což slouží pro lepší pochopení dané látky. Je tedy vhodné navštívit některé přípravné kurzy na VŠ, které Vám mohou výrazně pomoci.

Využijte možnost přípravných kurzů TSP MUNI

Někteří studenti potřebují pomoct při pochopení látky i při samotném učení. Někteří nad sebou potřebují pevnou ruku, která je bude vést k učení, navíc konkurence studentů je vysoká, a leckdy je těžké se na vysněnou vysokou školu dostat. Bez řádné podpory je to často nemožné, proto nepodceňte přípravu na TSP. V Brně se maturanti nejčastěji hlásí na Masarykovu univerzitu, kde je čeká „Test studijních předpokladů“ a přijímací zkouška. V roce 2015 skládalo TSP téměř 16 tisíc studentů. Nahlédněte do rozsáhlé nabídky na TSP kurzy, vybírat můžete nejen podle ceny a předpokládané kvality, ale také na základě osobnosti a zkušenosti lektora.

 

31.10.2016