Odbornost a kreativita. Studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

pr článek UPOL 2 2012

Katedra výtvarné výchovy sídlí v Olomouci v budově Uměleckého centra UP, nazývaného také Konvikt. Studenti a studentky tak vstupují do kreativního celku, který/é spojuje umělecké a uměnovědné studijní programy pedagogické a filozofické fakulty. Velkorysý prostor a zázemí katedry ideálně podporuje studentskou tvorbu, tvůrčí rozlet a nabízí vzdělávání na vysoké odborné úrovni. Katedra výtvarné výchovy otevírá studijní obory jak v bakalářském, tak magisterském a doktorském studijním programu. Dvouoborové studijní obory lze volně kombinovat s obory ostatních kateder a fakult.

 

Studijní obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, bakalářské jednooborové, nebo dvouoborové studium je zaměřeno na oblast výtvarné tvorby a kultury. Studentům nabízí širokou škálu praktických výtvarných předmětů od klasických disciplín až po nová média a současné digitální technologie. Teoretickou průpravu budoucích absolventů doplňují specializované teoretické discipliny a krajinářské kurzy, odborné exkurze i pedagogické praxe.

Obory Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (magisterské studium jednooborové) a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (magisterské studium dvouoborové) jsou navazujícími studii odborné přípravy budoucích výtvarných pedagogů. Jsou zaměřeny na získání profesních kompetencí, na harmonické spojení praktických, teoretických i pedagogických disciplín. Budoucí absolventi se specializují v praktických výtvarných oborech, rozvíjejí vlastní tvorbu a získávají pedagogickou způsobilost.

Doktorský studijní program Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) připravuje vědecké pracovníky a pracovnice pro teoretickou výzkumnou a odbornou činnost. Připravuje odborníky pro práce v institucích zaměřených na zprostředkování umění a na animace kulturního dědictví na tuzemské i mezinárodní úrovni.

Katedra výtvarné výchovy je pozitivně nastavena k podpoře aktivity a kreativity svých studentů, k prohloubení teoretických a pedagogických kompetencí a nabízí svým studentům nejen odborné zázemí, ale i oporu na jejich cestě k budoucí úspěšné praxi.

28.2.2012
pr článek UPOL 2 2012 1
pr článek UPOL 2 2012 2
pr článek UPOL 2 2012 3
pr článek UPOL 2 2012 4
pr článek UPOL 2 2012 5
pr článek UPOL 2 2012 7
pr článek UPOL 2 2012 6
pr článek UPOL 2 2012 8
pr článek UPOL 2 2012 9
pr článek UPOL 2 2012 10