Online Národní srovnávací zkoušky absolvovalo skoro 23 tisíc uchazečů

TZ Scio 6 21

Celkem 61 tisíc uspořádaných online zkoušek, kterých se zúčastnilo 22630 zájemců o vysokoškolské studium – tak vypadaly v tomto školním roce Národní srovnávací zkoušky pořádané společností Scio.

Pandemie Covid-19 zájem uchazečů o vysokoškolské studium rozhodně neoslabila, právě naopak. Jestliže v loňském školním roce (2019/2020) se Národních srovnávacích zkoušek, které v přijímacím řízení využívá více než 50 českých a 30 slovenských fakult, účastnilo necelých 21 tisíc uchazečů o studium, v tomto roce to bylo 22630. To je zhruba stejně jako předloni (2018/2019), kdy zkoušky absolvovalo zhruba 23 tisíc uchazečů. Zásadní rozdíl ovšem spočíval v podobě testování. Už loni na jaře bylo nutné s ohledem na protiepidemická opatření v průběhu jednotlivých termínů přejít na online podobu konání zkoušek, a v tomto roce nakonec nebylo kvůli vývoji epidemie možné realizovat jiné než online testování. Celkem tak zmíněných bezmála 23 tisíc účastníků z Česka, Slovenska i zahraničí absolvovalo v šesti termínech 61018 online testů.

Nejvyšší prioritou při online testování, se kterým v Česku ani na Slovensku neměl dosud nikdo větší zkušenost (a v rozsahu desetitisíců testů v oblasti vzdělávání taková zkušenost nebyla ani ve světě), bylo zajištění stejné férovosti, transparentnosti a bezpečnosti jako v případě prezenčního testování. Uspořádat takové množství bezpečných online zkoušek tedy znamenalo po technické i organizační stránce velkou výzvu. Desetitisíce zkoušek totiž mj. znamená i desetitisíce různých počítačů s individuálním nastavením, stejně jako na straně uživatelů internetové připojení rozličné kvality. V takovém množství je statisticky skoro nemožné, aby nedošlo k žádným technickým potížím, přesto až na jeden větší výpadek k žádným zásadním technickým potížím při pořádání NSZ nedošlo. U každého termínu se týkaly necelého jednoho procenta uchazečů.  Výjimkou byl zmíněný výpadek v únoru, který zasáhl necelých 8 % uchazečů. Ve výsledku tedy bylo 98,48 % všech zkoušek úspěšně dokončeno. Pro uchazeče, kteří kvůli technickým problémům zkoušku nedokončili, společnost Scio uspořádala náhradní termíny zkoušek.

To ovšem neznamená, že všechny testy byly vyhodnoceny jako regulérní. S online zkouškami se pojila přísná kontrolní opatření, a pokud účastníci porušili pravidla nebo podváděli, byl jejich výsledek zablokován a vysokoškolské fakulty jej neobdrží. Konečný počet blokací výsledku kvůli porušení pravidel dosáhl 3,47 % z celkového počtu zkoušek. „I když jsme se s porušováním pravidel setkali u všech termínů, většinou se nejednalo o cílené podvádění, ale o nedodržení pravidel zkoušky,“ říká Martin Drnek, vedoucí projektu NSZ. „Přestože účastníci testů byli zcela jasně a opakovaně seznámeni s podmínkami, které je nutné dodržet, mezi nejčastější prohřešky proti pravidlům online zkoušky patřil neúplný sken místnosti, nepovolené předměty jako mobil nebo kalkulačka v blízkosti účastníka, opuštění záběru kamery v době konání zkoušky, nasazená sluchátka nebo otevření online nápovědy například v podobě Google hledání či spuštění online kalkulačky,“ dodává Drnek.

Někteří účastníci se přesto pokoušeli o záměrné podvádění, nejčastěji s pomocí „nenápadného“ vyhledávání informací na mobilu nebo za účasti druhé osoby v místnosti. „Našli se i účastníci, kteří online zkoušky vzali velmi svérázně. Jeden ze studentů nejspíš předchozí večer trochu víc oslavoval a v průběhu zkoušky usnul. Další z účastnic zkoušku pojala jako stripshow. Pokud by se zároveň nedopustili dalších prohřešků, toto samo o sobě by však důvod k blokaci nebyl. Každopádně kdokoliv z účastníků s blokací výsledků nesouhlasil, mohl se proti rozhodnutí odvolat,“ poznamenává Martin Drnek.

Vyhodnocování regulérnosti desetitisíců testů by bylo prakticky nemožné bez pomoci softwaru s prvky umělé inteligence. Ta v záznamech o průběhu každé zkoušky vyhledávala sporné momenty, které posléze posuzovali živí školení hodnotitelé. Takto získané zkušenosti nyní Scio využilo při vývoji vlastního tzv. proctoringového systému ScioLink. Ten bude dohlížet na průběh online Národních srovnávacích zkoušek už v nadcházejícím školním roce.

Účastníci NSZ – meziroční srovnání

 Akademický rok

Počet účastníků

z toho online NSZ

Počet zkoušek

z toho online

2020/21

22 630

22 606

61 018

60 939

2019/20

20 930

5 629

50 759

9 646

2018/19

23 245

0

61 364

0

2017/18

21 219

0

54 331

0

Účastníci NSZ 2020/21

stát

počet

ČR

16 948

SR

4 335

ostatní

1 347

Nejčastější důvody blokace výsledků (přesné údaje v procentech se týkají pouze termínu NSZ 22. 5.)

 

 

24.6.2021