Samořízená auta, hackeři a plat profesionála – znáte lepší studijní obor?

PR článek ČVUT FD 3 2017

Auta ve všech podobách. Hackeři a bezpečnostní profesionálové, kteří jim vypálí rybník. Být uprostřed špičkových technologií a přitom dobře vydělávat. To vše slibuje Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství.

Hackeři dnes nemusí cílit zdaleka pouze na počítače, ale třeba i na chytrá auta, a to včetně těch samořízených. Vystudovat obor, který zahrnuje současně IT, bezpečnost a dopravu – to znamená prakticky jistotu dobrého pracovního uplatnění, současně možnost pracovat se špičkovými technologiemi a v neposlední řadě si díky různým projektům tak trochu hrát.

Jedním z nejperspektivnějších oborů IT je dnes bezpečnost; současně je pak na pracovním trhu velký zájem o specialisty, kteří se kromě samotného IT vyznají i v nějakém dalším oboru – může to být stejně dobře bankovnictví jako doprava.

Zajímají vás auta, doprava, chytré křižovatky, systémy senzorů? Pro všechny zájemce o dopravu, ale i IT, bezpečnostní i další technologie, kteří by chtěli získat příslušnou odbornost studiem na vysoké škole, představuje zajímavou volbu Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Dopravní fakultě ČVUT. Právě zde můžete získat kromě samotných znalostí z oblasti IT a telekomunikací také odbornost speciálně pro obor dopravy. Obor je určen pro hackery (bílé klobouky na té správné straně), programátory i kutily, kteří si kromě psaní kódu chtějí vše také moci osahat rukama.

Vzdělání v rámci Ústavu bezpečnostních technologií je zaměřeno na konkrétní technologie a aplikace s důrazem na prakticky využitelné znalosti. Můžete se například seznámit s problematikou sdílení informací mezi vozidly, propojením dopravních prostředků a mobilních sítí, s trendy v oblasti hackingu v dopravě nebo senzorickými systémy v dopravních sítích. Nechybí ani dnes tak populární autonomní automobily, komunikace automobilů mezi sebou (M2M sítě) nebo obecně problematika zabezpečení kritických infrastruktur. Kromě toho, že toto vše je zajímavé, nabízí to i velkou budoucnost.

A jaké jsou další výhody? Modernímu oboru odpovídá i vybavení. Studenti mají k dispozici špičkovou laboratoř speciálních projektů, v níž mohou navrhovat, vyrábět a testovat zařízení pro účely experimentů, sestavovat elektronická zařízení, programovat mikroprocesory, využívat CNC stroje nebo 3D tiskárny. Už během magisterského studia studenti běžně řeší národní i evropské grantové projekty v rámci příslušných výzkumných skupin. Bakalářské i magisterské studium umožňuje vybírat si předměty podle vlastních zájmů a preferencí, takže kam se nakonec budete směřovat, záleží pouze na vás.

Skvělé uplatnění

Jedná se o zajištěnou budoucnost a to dokládá i fakt, že zájem o bezpečnost dopravy ve spojení s nasazením IT a telekomunikačních technologií v dopravě roste na celém světě. Vystudováním tohoto boru můžete najít uplatnění např. jako bezpečnostní manažer firmy, a to komerční i státní instituce. Nebo můžete pracovat také ve vývoji nových technologií, kde se lze uplatnit jako výzkumník či tvůrce bezpečnostních prvků nebo při testování, simulaci a provozu bezpečnosti nových zařízení.

Máme tu zajímavý obor s velkou budoucností, stoupající zájem o bezpečnost dopravy všude ve světě, a co dále? Víte, že České technické vzdělání na státních univerzitách je na světové úrovni? Máte šanci získat diplom, který je uznáván na celém světě, na rozdíl od privátních vysokých škol. Totéž platí pro zvolený obor, který je navržen s důrazem na vaše praktické uplatnění, na základě současných trendů a požadavků trhu. Přitom celé vzdělání je zdarma.

Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní ČVUT v Praze vypisuje pro letošek opět bakalářskou i magisterskou formu studia.

Termín podání přihlášek ke studiu je 31. 3. 2017. Více na https://security.fd.cvut.cz/

 

3.3.2017