Škola doporučená zaměstnavateli 2017

PR článek škola roku doporučená zaměstnavateli 2017

V hodnocení zaměstnavatelů stále dominují technické obory, suverénní jsou již čtvrtým rokem strojní fakulty vysokých škol.

Klub zaměstnavatelů zveřejnil výsledky IV. ročníku ocenění ŠKOLA

DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI v kategorii fakult a vysokých škol v ČR

 

Výsledky fakult vysokých škol v České republice za rok 2017

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 875 b.
2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní  776 b.
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní  577 b.
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní      423 b.
5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická  401 b.
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní   331 b.
7. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera    318 b.
8. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství    203 b.
9. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická  198 b.
10. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií   178 b.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ mezi VŠ v České republice za rok 2017

1. České vysoké učení technické  1 707 b.
2. Vysoké učení technické v Brně    1 269 b.
3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava     1 083 b.
4. Technická univerzita v Liberci 673 b.
5. Západočeská univerzita v Plzni   563 b.

Zajímají vás výsledky středních škol? Více informací najdete na stránkách www.klubzamestnavatelu.cz.

PR článek škola doporučená zaměstnavateli 2017

13.12.2017