ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2018

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2018 předání cen

Loňské prvenství obhájila Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Druhé místo obsadila Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava, na třetí místo se dostala Fakulta strojní ZČU v Plzni. V pátém ročníku hlasovalo rekordních 380 zaměstnavatelů z celé ČR. Stále dominují strojní a elektrotechnické fakulty (devět z první desítky).

Pořadí fakult pro rok 2018

 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 981 b
 2. VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní 942 bPR článek škola doporučená zaměstnavateli 2018
 3. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní 778 b
 4. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 652 b
 5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 638 b
 6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická 636 b
 7. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 569 b
 8. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 454 b
 9. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 400 b
 10. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 281 b

Pořadí vysokých škol celkem podle součtu bodů fakult

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 2 081 b
 2. České vysoké učení technické v Praze 1 819 b
 3. Vysoké učení technické v Brně 1 818 b
 4. Západočeská univerzita v Plzni 1 811 b
 5. Technická univerzita v Liberci 1 061 b
 6. Univerzita Pardubice 554 b
 7. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 542 b
 8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 473 b
 9. Univerzita Karlova v Praze 429 b
 10. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 327 b

www.klubzamestnavatelu.cz

PR článek škola doporučená zaměstnavateli 2018 Betlémská kaple

28.11.2018