Škola doporučená zaměstnavateli 2019

článek Škola doporučená zaměstnavateli 11 2019

V šestém ročníku soutěže se sešly na stupních vítězů  stejné fakulty jako v minulém roce. Do hlasování se v roce 2019 zapojilo celkem 532 zaměstnavatelů z celé ČR. Strojírenské a elektrotechnické obory v hodnocení ještě posílily, letos obsadily celou první desítku v kategorii fakult. KamPoMaturitě.cz je hrdým partnerem této soutěže.

POŘADÍ FAKULT PRO ROK 2019

1. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství 2 023 b.

2. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní 1 341 b.

3. ZČU v Plzni, Fakulta strojní 1 121 b.

4. ČVUT v Praze, Fakulta strojní 1 088 b.

5. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická 887 b.

6. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní 880 b.

7. ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická 647 b.

8. UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 646 b.

9. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a kom. technologií 620 b.

10. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky 521 b.

11.  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 408 b.

12. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 380 b.

13. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 378 b.

14. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická 366 b.

15. Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 338 b.

16. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební 314 b.

17. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd 309 b.

18. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta 299 b.

19. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 219 b.

20. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 216 b.

POŘADÍ VYSOKÝCH ŠKOL CELKEM PODLE SOUČTU BODŮ FAKULT

1. Vysoké učení technické v Brně  3 409 b.

2. České vysoké učení technické v Praze 2 957 b.

3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2 872 b.

4. Západočeská univerzita v Plzni 2 368 b.

5. Technická univerzita v Liberci 1 477 b.

6. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  1 045 b.

7. Univerzita Pardubice  936 b.

8. Masarykova univerzita  613 b.

9. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L. 540 b

10. Univerzita Karlova v Praze 539 b.

11. Vysoká škola ekonomická v Praze 456 b.

12. Mendelova univerzita v Brně 390 b.

13. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  369 b.

14. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  308 b.

15. Univerzita Palackého v Olomouci 271 b.

16. Česká zemědělská univerzita v Praze 240 b.

17. Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích  223 b

18. Slezská univerzita v Opavě 173 b.

19. Ostravská univerzita v Ostravě 168 b.

20. Univerzita Hradec Králové 148 b.

 

Do hodnocení se v ročníku 2019 započítaly body celkem od 532 zaměstnavatelů z celé ČR. Ještě více posílily obory strojírenské a elektrotechnické, které v kategorii fakult kompletně ovládly první desítku pořadí. "Také v letošním již 6. ročníku soutěže je základem hodnocení hlasování zaměstnavatelů, jejichž personalisté mají o kvalitě vysokých i středních škol a jejich absolventů velmi důkladný přehled. Drobnou změnou letošního sčítání bylo započítání bodů nejen z letošního roku (100 %), ale také z roku 2018 (60 %) a 2017 (30 %) z důvodu garance určité stability a kontinuity. Aby nebyla poškozena škola, na kterou v daném roce třeba zapomene významný zaměstnavatel, ale její kvalita se meziročně určitě výrazně nezhoršila", vysvětluje Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů.

Firmy hodnotí adresně fakulty VŠ celostátně a střední školy v jednotlivých krajích. Pro zajímavost uvádíme také celkové pořadí vysokých škol, které vychází z počtu bodů nasbíraných jejich fakultami.

Podrobnosti o soutěži naleznete na www.klubzamestnavatelu.cz.

 

27.11.2019