University of New York in Prague: Nejen studium, ale příprava na život

University of New York in Prague: Nejen studium, ale příprava na život

Učit se nemusí znamenat jen biflování teorie. Správně se ptát, být kritický, obhajovat své názory a přijímat názory odlišné... to je americký styl výuky. Na University of New York in Prague jste hodnoceni i za způsob diskuze a věcné argumentace nad danou problematikou nebo práce v týmu.

Chcete studovat, ale zároveň vás dopředu děsí představa hodin proseděných na nekonečných přednáškách a strávených biflováním pouček ze skript? A stres před zkouškovým obdobím? O tom, že učení může být mnohem zábavnější vás přesvědčí na University of New York in Prague (UNYP). Soukromá vysoká škola ve spolupráci se State University of New York již patnáct let nabízí americký systém výuky, který je v mnoha ohledech odlišný od českého systému.

„Zatímco na českých vysokých školách se studenti učí z knížek a přednášek a nakonec získávají bodové hodnocení na písemných a ústních zkouškách, na UNYP je součástí výuky a hodnocení i diskuze s učitelem, kladení otázek a samozřejmě též týmová práce při vypracovávání úkolů,“ potvrzuje ze své zkušenosti bývalý student Martin Pavlíček. Na UNYP vystudoval všechny tři úrovně, od bakaláře, přes magisterské studium až po MBA. Dnes je ředitelem firemní komunikace společnosti Unipetrol a na školu se vrátil coby profesor. Podle něj se zde lidé opravdu připravují na život. „Neučí se jen žáci od učitele, ale též žáci od žáků, učitelé od žáků a učitelé od učitelů. Podobným, 360stupňovým způsobem se studentům (i profesorům) dostává i zpětné vazby. A přesně takhle to chodí v práci.“

Studenti této univerzity jsou hodnoceni za svou práci v průběhu celého semestru a to nejen za své individuální výkony, ale též za to, jak zvládají spolupráci s kolegy na úkolech a projektech v rámci skupiny. Důraz je kladen též na jejich analytické a kritické myšlení, na schopnost podívat se na řešení problémů z jiných úhlů a umění prezentovat a obhajovat svůj názor. Protože nejde jen o to odpovídat správně na otázky, ale také se správně ptát.

UNYP tak vychovává sebevědomé, cílevědomé mladé odborníky, tím, že jim vytváří ty nejlepší podmínky pro jejich osobní rozvoj. Především díky komornějšímu prostředí – ve třídách se potkává maximálně dvacet studentů – mají profesoři více času se svým svěřencům individuálně věnovat a podporovat je v jejich úsilí, ať už je jakékoliv. „Student sám je strůjcem toho, co si ze školy odnese. Když něco chce a má hlavu otevřenou, tak mu škola umožní toho dosáhnout,“ je přesvědčena jedna z bývalých studentek Dominika Janigová, promotérka a booking agent společnosti Fource Entertainment, která na UNYP absolvovala bakalářský program v oboru komunikace a masmédií a poté i magisterský program Business komunikace a PR.

Podrobnější informace o University of New York in Prague získáte na webových stránkách www.unyp.cz a nebo při osobní návštěvě. Tu si lze domluvit přes přijímací oddělení admissions@unyp.cz, a v případě vážných zájemců může být sjednáno i setkání s jednotlivými profesory. Přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2013.
 

8.3.2013