V laboratořích VŠTE se rodí nové technologie pro Motor Jikov

PR článek VŠTE 2 2019

Zatím největší výzkumný projekt za téměř 35 milionů korun řeší od ledna akademici českobudějovické VŠTE ve školních laboratořích. Na jeho konci v závěru roku 2022 budou kvalitativně nové díly pro automobilový průmysl, vyráběné společností MOTOR JIKOV Slévárna.

„Nároky na kvalitu finálních produktů, dílů a jejich vlastností stále rostou, přitom trh chce, aby byly stále lehčí. Často se tak dostáváme na technické limity komponent i výrobních technologií. Jedinou možností jak je posouvat je aplikovaný výzkum a vývoj. Ten už ale nejsme schopni zvládnout sami,“ říká Miroslav Dvořák, generální ředitel strojírenského holdingu MOTOR JIKOV Group,

Společný projekt, v němž VŠTE zastupuje Environmentální výzkumné pracoviště Ústavu technicko-technologického, proto hledá nové technologické postupy, které by firmě snížily náklady na přípravu a výrobu taveniny a zvýšily účinnost rafinačních postupů pro tlakové a nízkotlaké lití odlitků. A také zkrátily časy od vylití kovu z tavicí pece do stavu nalití odlitku, zvýšily životnost zařízení a zkrátily dobu odstávek.

„Výsledkem budou nové náročné výrobky pro autoprůmysl s vyšší přidanou hodnotou. Jsme sice teprve na začátku, ale máme zkušenosti, kvalitně vybavené laboratoře a víme, jak řešení hledat,“ říká docent Ladislav Socha, který projekt řeší spolu s kolegou docentem Karlem Grycem.

Na vývoj a inovace obě instituce získaly finanční podporu 20,6 milionů Kč od státní Technologické agentury ČR. Celkové náklady dosáhnou 34,8 milionů Kč.

Pro MOTOR JIKOV a jeho divizi Tlaková slévárna, mezi jejíž klíčové zákazníky patří firmy Scania, MAN, Mitsubishi Electric Automotive nebo Aisin, půjde o silný impuls.

„Konkurovat na minimálně evropské úrovni znamená produktivně vyrábět vysoce kvalitní komponenty. V našem případě odlitky s vysokými požadavky na mechanické vlastnosti a váhu. Proto potřebujeme odpovídající materiál do tavicí pece. Dobrý základ ale nestačí. Je potřeba získat nejlepší materiálové, mechanické vlastnosti slitiny, s maximální čistotou a bez škodlivých plynů. A to je alchymie pro akademiky a jejich výzkum,“ říká Tomáš Prášil, ředitel pro projektové řízení MJG.  

K vyvinutí komplexních výrobních technologií se využívají provozní a poloprovozní experimenty, fyzikální modelování a provozní verifikace. Součástí těchto prací je i systematické materiálově technologické vyhodnocování v provozních podmínkách divize Tlaková slévárna. A také rozsáhlé série zkušebních taveb, doplněné o laboratorní experimenty. Výsledkem projektu pak bude optimalizace vsázkových materiálů, chemického složení tavenin a zlepšení procesu rafinace odstraněním plynů, kovových a nekovových nečistot. Nové a unikátní poznatky pak umožní navrhnout technologické postupy, posouvající kvalitu odlitků opět na vyšší úroveň.

Projekt „TH04020449 Výzkum a vývoj rafinačních technologií pro zvýšení kvality hliníkových slitin určených pro vysoce náročné odlitky" je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky.

 

12.2.2019