VŠTE připravuje dostavbu kampusu. Vzniknou koleje i učebny

PR článek VŠTE 3 2017 nový kampus

Areál Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se loni zvětšil o zhruba 11 tisíc m2 a během několika let dozná řady změn. Přibydou nové objekty, rozšíří se a vylepší zázemí pro výuku a pobyt studentů, akademiků i zaměstnanců.

„Byla to příležitost, strategická investice, kterou jsme využili,“ říká o koupi přilehlých pozemků rektor Marek Vochozka. Díky tomu se už třeba připravená stavba nové ubytovací koleje situovala na jiné, vhodnější místo. „Sice se tím zhruba o rok odsunula, ale chceme, aby zamýšlené stavby areál smysluplně doplnily a vytvořily příjemný urbanistický celek, v němž bude pulzovat čilý akademický život,“ dodal.

Nová budova kolejí pro 300 osob, v níž vzniknou i prostory pro volnočasové aktivity ubytovaných studentů a zaměstnanců jako je fitness centrum nebo kavárna, by se měla začít stavět nejpozději počátkem roku 2018. V jejím sousedství vyroste odpočinková zóna. Současně se zvýší kapacita parkovišť, nabízející zatím 400 míst, a přibudou další stání pro cyklisty.

Už v létě dojde k rozšíření firemní mateřské školy, která díky nástavbě získá druhou třídu. Celkem pak pojme 48 dětí. „Reagujeme tím na zvyšující se zájem o umístění dětí zaměstnanců, dálkových studentů i veřejnosti,“ uvedla její ředitelka Jaroslava Petráchová. Nová třída zahájí provoz s novým školním rokem v září.

 Škola již dokončila přípravu na stavbu druhé etapy centrálních laboratoří, s níž by se mělo začít do roku 2020, a plánuje postavit nové výukové pavilony. Ty budou určeny především pro technické obory, jako je strojírenství, technologie dopravy a přepravy, konstrukce staveb a pozemní stavby. Další z chystaných investic se týká výukového a laboratorního zázemí pro Ústav znalectví a oceňování, který do budoucna očekává vlastní akreditaci navazujícího magisterské studia. 

„Investice nás vyjdou na desítky milionů korun. Část se jich snažíme získat z programů Evropské unie, především však spoléháme na vlastní prostředky, plynoucí z dobrého, efektivního hospodaření školy,“ říká kvestor Jaromír Vrbka. Získávání peněz z veřejných zdrojů by měl usnadnit i přechod z neuniverzitní veřejné vysoké školy na univerzitu. Tento záměr škola oznámila koncem loňského roku a letos věří v jeho dokončení.

Českobudějovickou VŠTE navštěvuje zhruba 4400 studentů v řádné a kombinované formě studia. Jejich počet by se v novém akademickém roce 2017/18 měnit neměl. Školu tvoří tři ústavy s devíti katedrami, které nabízejí i dva magisterské a šest bakalářských technických a ekonomických oborů s řadou specializací. Škola má navíc přes 2000 účastníků celoživotního vzdělávání. 

„Případné nové akreditace jsou vázané i na to, jak budeme úspěšní při získávání peněz z evropských fondů, sociálního a rozvojového. I na tom záleží, jak rychle se nám podaří nové obory, které plánujeme, uvést do života. V této chvíli jde hlavně o oborové didaktiky v magisterské formě a také znalectví a oceňování,“ uvedl rektor Marek Vochozka. 

 

 

1.3.2017