Výuka online může být účinnější než výklad v posluchárně. Toho využily hned dvě univerzity v Česku

PR článek Unicorn 2 2021

Jaké to je učit se online, zakoušejí vysokoškolští studenti už rok. Některé vysoké školy spatřily ve vzdělávání na dálku tolik výhod, že se rozhodly zavést plně distanční bakalářské studium. Unicorn University přivítá první posluchače v únoru. „Vzdělávání na dálku může být daleko efektivnější než běžná výuka,“ tvrdí rektor Jan Čadil. 

Zatímco tisíce studentů českých vysokých škol se na dálku vzdělávají spíše nedobrovolně, zájemci o bakalářské studium IT na Unicorn University nastoupí do plně distančního programu výuky zcela záměrně. S faktem, že do školní budovy nemusejí za celou dobu studia ani jednou vkročit, počítají. Podle rektora Unicorn University Jana Čadila je plně distanční vzdělání určené každému, jeho benefity však ocení zejména studenti, kteří už pracují. „Pro ně je podobná forma studia velmi vhodná, protože si mohou sami zcela rozhodovat o tom, kdy se budou učit, kdy si například pustí podcast nebo videopřednášku. Flexibilita, kterou online program Softwarový vývoj nabízí, by jim měla nahrávat,“ vysvětluje rektor soukromé vysoké školy.

Na podporu svých slov uvádí výsledky studie provedené na amerických univerzitách (McGraw Hill Education: Digital Study Trends Survey, rok vydání 2016), kde je distanční vzdělávání už řadu let běžné. Podle ní se přes 80 procent posluchačů domnívá, že jim výuka na dálku dovoluje trávit studiem více času, protože se můžou učit kdykoliv a kdekoliv. A zhruba stejné procento dotázaných má za to, že jim distanční vzdělávání šetří čas a dosahují díky němu lepších výsledků.

Unicorn University však není jediná vysoká škola v České republice, která plně distanční program zavádí. Stejný krok učinila také Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jež otevírá bakalářské studium teologie ve zcela distanční formě. I studenti tohoto programu si mohou velkou část výukového obsahu kdykoliv projít ve formě videopřednášek.

Nasávání informací přes obrazovku

O účinnosti distanční výuky často panují pochybnosti. Rektor Unicorn University Jan Čadil však vyhledal o přínosech online vzdělávání řadu studií. Z nich podle něj jednoznačně vyplývá, že je v řadě případů efektivnější než běžná výuka. „Retence znalostí neboli schopnost vstřebat novou látku se v případě klasického vyučování naživo pohybuje jen okolo osmi procent. Naproti tomu u distanční výuky uvádějí studie retenci mezi 25 a 60 procenty,“ tvrdí Čadil, který je zároveň už dvacet let pedagogem.

Velký rozdíl ve schopnosti studentů vstřebat nově vykládanou látku při běžné a online hodině vysvětluje na základě své vlastní zkušenosti. Všiml si, že když přednáší v posluchárně, jeho výkladu věnuje plnou pozornost jen asi desetina studentů. Zbytek si přes notebook či mobil chatuje nebo se zkrátka věnuje něčemu jinému. Podobnou zkušenost má i řada jeho kolegů, a to napříč školami a obory. „Přednášku jim někdo naplánoval na určitý čas, kdy by ale oni rádi dělali něco jiného. Proto se na výklad nesoustředí. Zatímco když si zapnou záznam s výkladem nebo se začtou do elektronické učebnice, udělali si na studium čas sami. Daleko víc se na něj pak soustředí a díky tomu si i víc zapamatují,“ objasňuje Jan Čadil. Zároveň upozorňuje na fakt, že na rozdíl od klasické přednášky si studenti mohou části videozáznamu projít opakovaně, nebo naopak přeskočit pasáže, které znají. „Větší flexibilita se tak opět odráží ve vyšší efektivitě,“ dodává rektor.

PR článek Unicorn 2 2021 2Nauka o Bohu online

Také vedení olomoucké teologické fakulty považuje za hlavní benefit online programu, že si každý posluchač může čas věnovaný studiu organizovat podle svého. Přesto mají kurzy jasnou strukturu s přesnými podmínkami a pravidly. „Dokonce bych řekla, že online studium je náročnější než obvyklá forma. Je zde jiná logika vzdělávání vyžadující vysokou míru sebedisciplíny,“ upozornila Gabriela Vlková, garantka bakalářského online studia, o jehož otevření informovalo vedení fakulty loni v září.

„Přednášky, semináře, zkoušky. Vše je možné ‚navštěvovat‘ na olomoucké univerzitě, aniž by sem posluchači museli fyzicky jezdit. Totéž se ale týká vyučujících. Můžeme si tak dovolit spolupracovat s kapacitami po celém světě,“ upozornil děkan teologické fakulty Peter Tavel na další výhodu vzdělávání na dálku.

Zatímco olomoucká teologická fakulta si nechala plně distanční formu studia akreditovat od Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci, Unicorn University získala akreditaci od Národního akreditačního úřadu. Žádost podala letos v dubnu, tedy zhruba měsíc potom, co se vysoké školy kvůli covidu-19 zavřely. K takovému časovému souběhu však došlo náhodou. Plně distanční studium připravovala soukromá vysoká škola, jejímž zřizovatelem je společnost Unicorn, několik let. „Díky tomu, že jsme od začátku na naší škole vylepšovali nástroje online výuky, přišel jako další logický krok nechat si akreditovat bakalářské studium plně online. Byl to ale spíš vedlejší produkt než cíl, ačkoliv to v době koronaviru možná tak nevypadá,“ objasňuje rektor Jan Čadil.

 

 

11.2.2021