Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok

pr článek VŠZDRAV logo 120

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.: studujte na vysoké škole s tradicí od r. 2005 v akreditovaném tříletém bakalářském studiu v nelékařských zdravotnických oborech.

Akreditované tříleté bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech

VŠEOBECNÁ SESTRA pr článek VraŠZDRAV 10 2013 všeobecná sestra
pr VŠZDRAV 10 2013 porodní asistentka PORODNÍ ASISTENTKA
RADIOLOGICKÝ ASISTENT pr VŠZDRAV 10 2013 radiologický asistent
pr VŠZDRAV 10 2013 zdravotnický záchranář ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
Odborná praxe v renomovaných zdravotnických
zařízeních, vyučující s velkými zkušenostmi z praxe.
Intenzivní jazyková příprava.
pr VŠZDRAV 10 2013 promoce

Více na: www.vszdrav.cz; www.facebook.com/vszdrav

1.10.2013

Související dokumenty: