VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na medicínu (lékařské, veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty)?

články jak se dostat na medicínu

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 18 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu - aktualizováno pro rok 2023.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete lékařské obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem. Některé fakulty promíjí přijímací zkoušky na základě prospěchu.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem obecných studijních předpokladů. U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, zdravotnické záchranářství). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie.

 

Úspěšnost přijetí

Tabulka níže uvádí šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2022, v závorce je uveden stav za rok 2021.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 23,3 % (27,6 %) FARMF 58,8 % (71,1 %) OSU LF 41 % (48,7 %) UK 1. LF 26,1 % (26,4 %) 2. LF 23,5 % (20,2 %) 3. LF 22,3 % (19,6 %) LF Plzeň 21,7 % (22,9 %) LF HK 36,1 % (36,3 %) FARMF HK 89,7 % (47,1 %) UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici UPOL LF 23,6 % (19,7 %) VU FVL 47,7 % (29,7 %) FVHE 69,6 % (70 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 53,5 % (43,5 %) OSU FSS 50,2 % (69,3 %) UPOL FZV 28,6 % (29,3 %) FTK 40,2 % (38,7 %) JČU ZSF 84,4 % (86,5 %) SLU FVP 65,2 % (59,4 %) TUL FZS 62,2 % (65,7 %) UJEP FZS 64,5 % (53,9 %) UK FTVS 38,6 % (35,4 %) UPCE FZS 50,7 % (43,6 %) UTB FHS 35,3 % (43,9 %) VŠPJ 73,9 % (91 %) ZČU FZS 52,1 % (47,9 %) PALESTRA 100 % (100 %) VŠZ 92,2 % (94,9 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 69 % (62,7 %) FEL 66,5 % (60,9 %) FS 74,3 % (71,9 %) JČU PŘF 68,4 % (86,1 %) MU PŘF 55,1 % (66,9 %) UJEP PŘF 84,6 % (81,1 %) UK PŘF 46,6 % (51,5 %) UPCE FCHT 100 % (100 %) VŠB FEI 98,9 % (97,7 %) VŠCHT FCHT 77,9 % (73,5 %) FCHI 77,1 % (73,3 %) FPBT 79,3 % (64,9 %) VUTBR FEKT 90,5 % (93,5 %)

 

Doporučená literatura

  • Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (MU Brno)
  • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
  • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
  • Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie – UPOL (UPOL)
  • Somatologie – anatomie a fyziologie člověka 630 testových otázek a odpovědí (Nakladatelství Olomouc)
  • Odmaturuj z chemie/biologie/fyziky (vše Didaktis)
  • Fyzika/Chemie/Biologie v kostce pro SŠ (vše Fragment)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: Veterinární asistent 1. - 8. 6., 2. kolo 13. 6. 2023 přijímací zkouška z biologie, chemie + ústní pohovor. Podrobnosti www.af.czu.cz. Dny otevřených dveří 11. 11. 2022, 20. - 21. 1. 2023

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství:. 19. - 23. 6. 2023. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví biologie, chemie. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví matematika, fyzika. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Biomedicínská technika, Optika a optometrie, Fyzioterapie, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství biologie, fyzika. Podrobnosti www.fbmi.cvut.cz. Dny otevřených dveří 25. 11. 2022, 27. 1. 2023

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika od 13. 6. 2023, test z matematiky, podrobnosti a možnosti prominutí www.fel.cvut.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 a 17. 2. 2023 prezenční, 19. 1. 2023 online

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: 5. - 9. 6. 2023, talentová zkouška ZZ 9. - 12. 5. 2023. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Radiologická asistence navíc test z obecné biologie a fyziky, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV, Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Podrobnosti www.zsf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Laboratorní a medicínská biologie 7. 6. 2023, případné 2. kolo 8. 9. 20232 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Podrobnosti www.prf.jcu.cz. Den otevřených dveří 20. 1. 2023

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: 16. a 17. 6. 2023, Bc. + "Embryolog" 22. 6. 2023. Nepíše se TSP. Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, Fyzioterapie test biologie, chemie, fyzika. Všeobecné ošetřovatelství test biologie a somatologie. Dentální hygiena, Nutriční terapie, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test biologie, chemie, Porodní asistence navíc somatologie. Radiologická asistence, Ortoptika, Optika a optometrie test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti. Podrobnosti a možnosti prominutí www.med.muni.cz. Dny otevřených dveří 14. a 18. 1. 2023

Fakulta sportovních studií: Fyzioterapie 20 % praktická zkouška z TV 13. - 14. 5. 2023, 80 % písemný test FSpS (biologie, chemie a fyzika) 20. 5. 2023, u sdruženého studia s PDF dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP, test z biologie se základy chemie 22. 4. 2023, Matematická biologie a biomedicína TSP.  TSP více termínů leden-duben 2023. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Dny otevřených dveří 21. a 24. 1. 2023

Farmaceutická fakulta: Magisterské studium test z biologie, chemie, fyziky, obecných studijních předpokladů 13. - 15. 6. 2023. Podrobnosti a možnosti prominutí www.pharm.muni.cz. Den otevřených dveří 3. 2. 2023

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška z TV duben-květen 2023, písemné zkoušky 29. 5. - 9. 6. 2023. Všeobecné lékařství, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z biologie, chemie a fyziky. Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test. Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie test biologie, chemie. Radiologická asistence test biologie, fyzika. Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství test biologie a fyzika, praktická zkouška z TV. Podrobnosti lf.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Fakulta sociálních studí: Zdravotně-sociální péče 2023 není otevřen. Test z biologie člověka. Podrobnosti a možnosti prominutí fss.osu.cz. Dny otevřených dveří 6. - 8. 12. 2022 online, 27. 1. 2023 prezenčně

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik: Dentální hygiena 2023 není otevřen. Pediatrické ošetřovatelství, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence písemný test biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd květen - červen 2023. Více informací www.slu.cz/fvp/. Dny otevřených dveří 14. a 18. 2. 2023

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.fzs.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 31. 3. 2023

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: Bioinženýrství 5. - 16. 6. 2023 test z matematiky a fyziky, nebo matematiky a chemie. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Dny otevřených dveří celouniverzitní 26. 11. 2022, fakultní 24. 1. 2023

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: 29. - 30. 5. 2023 písemný test z biologie člověka. Podrobnosti fzs.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Přírodovědecká fakulta: Chemie a toxikologie bez přijímací zkoušky. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 9. 2. 2023

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: Bakalářské programy 7. 6. 2023 test z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie. Magisterské studium 5. 6. 2023 test z biologie, chemie a fyziky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.lf1.cuni.cz. Den otevřených dveří 7. 1. 2023

2. lékařská fakulta: Bc. 7. - 8. 6. 2023 písemný test z biologie s důrazem na biologii elověka, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie navíc písemný test chemie, fyzika. Magisterské 12. - 14. 6. 2023 písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Podrobnosti www.lf2.cuni.cz. Den otevřených dveří 14. 1. 2023

3. lékařská fakulta: Všeobecné lékařství 7. 6. 2023 písemný test z biologie, chemie, fyziky, 2. kolo 8. 6. – 9. 6. 2023 ústní zkouška. Fyzioterapie 7. 6. 2023 test biologie, fyzika, 2. kolo 8. 6. 2023 ústní zkouška, Nutriční terapie 7. 6. 2023 test biologie, chemie, 2. kolo 9. 6. 2023 ústní zkouška. Dentální hygiena test biologie, chemie 7. 6. 2023 (pouze jedno kolo). Všeobecné ošetřovatelství 7. 6. 2023 test základy biologie člověka, 2. kolo 9. 6. 2023 ústní zkouška. Obsah ústní zkoušky pro všechny programy: Interpretace textu, posouzení komunikačních schopností, samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. Podrobnosti www.lf3.cuni.cz. Den otevřených dveří 6. 1. 2023

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 1. - 8. 6. 2023. Farmacie test z chemie a biologie včetně botaniky. Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví test z chemie a biologie bez botaniky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.faf.cuni.cz. Dny otevřených dveří online 19. 10., 7. 12. 2022, 1. 2. 2023, prezenčně 16. 11. 2022, 7. 1. 2023

Lékařská fakulta v Hradci Králové: Bc. 20. 6. 2023 test z biologie člověka a všeobecné vzdělanosti, Mgr. 15. 6. 2023 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Podrobnosti www.lfhk.cuni.cz. Den otevřených dveří 3. 12. 2022

Lékařská fakulta v Plzni: 6. 6. 2023 magisterské studium test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lfp.cuni.cz. Den otevřených dveří 25. 1. 2023

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Fyzioterapie 1. - 6. 6. 2023 test obecných studijních předpokladů a z biologie. Podrobnosti ftvs.cuni.cz. Den otevřených dveří 27. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta: Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie 8. - 14. 6. 2023 test z chemie. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Dny otevřených dveří 13. a 14. 1. 2023

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Bc. Zdravotnické záchranářství 14. 6. 2023, test z biologie, AJ, ověření fyzické zdatnosti. Mgr. 15. 6. 2023 test AJ a fyzické zdatnosti. Podmínkou je souběžné podání přihlášky a vykonání zkoušky i na LFHK UK (Všeobecné lékařství) nebo FAF UK (Farmacie). Dny otevřených dveří 3. 12. 2022, 21. 1. 2023

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 6. 6. 2023, test z fyziky, chemie a biologie. Podrobnosti www.lf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Fakulta zdravotnických věd: Bc. prezenční studium 8. 6., kombinované 9. 6. 2023, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, Zdravotnické záchranářství ověření fyzické zdatnosti 15. 6. 2023. Podrobnosti www.fzv.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Fakulta tělesné kultury: Fyzioterapie strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie a cizího jazyka (AJ/NJ/FJ), ústní zkouška (somatologie, obecný přehled, motivace uchazeče), 12. - 16. 6. 2023. Podrobnosti ftk.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika, Biotechnologie a genové inženýrství aj.): 5. - 16. 6. 2023. O test z fyziky a biologie. BGI test z chemie a biologie, možnost prominutí. B test z matematiky, chemie s biologií, možnost přijetí bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Dny otevřených dveří 2. 12. 2022, 14. 1. 2023

 

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 16. 5. 2023 motivace ke studiu, test z biologie člověka, výchovy ke zdraví a první pomoci, Zdravotnické záchranářství test fyzické zdatnosti (25. 5. 2023), Radiologická asistence navíc test z fyziky, u programu Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Podrobnosti fzs.upce.cz. Dny otevřených dveří 1. 12. 2022 prezenční, 11. 2. 2023 online

Fakulta chemicko-technologická: Analýza biologických materiálů, Farmakochemie a medicinální materiály, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez přijímací zkoušky. Podrobnosti fcht.upce.cz. Dny otevřených dveří 25. 1., 8. 2. 2023

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, NSZ SCIO Biologie, Zdravotně sociální péče NSZ SCIO OSP. Akceptované termíny 10. 12. 2022 - 20. 5. 2023 včetně, podrobnosti fhs.utb.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Veterinární univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. bez přijímací zkoušky, možnosti bonifikace. Mgr. test z biologie a chemie, informace o termínu zkoušky na studijním oddělení, možnosti prominutí. Podrobnosti fvhe.vfu.cz Dny otevřených dveří 9. 12. 2022, 3. 2.2023

Fakulta veterinárního lékařství: Magisterské studium 13. - 15. 6. 2023 test z biologie a chemie. Bc. studium 12. 6. 2023 test z biologie. Bonifikace, možnosti prominutí a podrobnosti fvl.vfu.cz.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky: Biomedicínská technika, Biomedicínské asistivní technologie Bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fei.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Fakulta bezpečnostního inženýrství: Ochrana obyvatelstva a krizový management bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fbi.vsb.cz. Dny otevřených dveří 27. - 28. 1. 2023

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie: Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika bez přijímací zkoušky, podrobnosti fcht.vscht.cz. Dny otevřených dveří 25. a 26. 11. 2022, 27.  a 28. 1. 2023

Fakulta chemicko-inženýrská: Chemické inženýrství a bioinženýrství bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.vscht.cz/fchi. Dny otevřených dveří 25. a 26. 11. 2022, 27.  a 28. 1. 2023

Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva, Biotechnologie a bioinženýrství. Bez přijímací zkoušky, podrobnosti fpbt.vscht.cz. Dny otevřených dveří 25. a 26. 11. 2022, 27.  a 28. 1. 2023

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka, motivace uchazeče. Zdravotně sociální péče test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filozofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Bonifikace za aktivity uchazeče (praxe, osobní rozvoj, dobrovolnická činnost atd.). Podrobnosti www.vspj.cz. Termíny 1. kolo 30. 5. - 1. 6. 2023, 2. kolo 2. - 3. 8. 2023, 3. kolo 6. 9. 2023. Den otevřených dveří 26. 1. 2023

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Biomedicínská technika a bioinformatika 15. - 22. 6. 2023, test z biologie a matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí www.fekt.vut.cz. Dny otevřených dveří 20. 1., 10. 2. 2023 prezenčně, 14. 3. 2023 online

Fakulta chemická: Chemie pro medicínské aplikace, Chemie a technologie materiálů bez přijímací zkoušky, podrobnosti www.fch.vut.cz. Dny otevřených dveří 3. - 10. 2. 2023

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 12. - 13. 6. 2023 test z biologie člověka, Radiologická asistence navíc test fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Podrobnosti www.fzs.zcu.cz. Den otevřených dveří 1. 2. 2023

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

Výživové poradenství a sportovní diagnostika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří prezenční 11. 1., 15. 2., 21. 6., 14. 9. 2023, online 12. 12. 2022, 20. 3., 20. 4., 17. 5., 28. 8. 2023

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 6. 6., 2. kolo 5. 9. 2023. PS Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie, Zdravotnické záchranářství navíc talentová zkouška z TV, Fyzioterapie navíc talentová zkouška z TV 10. 6., motivační pohovor 15. 6. 2023. Kombinovaná forma studia VO bez přijímací zkoušky, ZZ pouze talentová zkouška z TV. Podrobnosti www.vszdrav.cz. Den otevřených dveří 7. 2. 2023

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

https://www.lf2.cuni.cz/uchazeci/modelove-otazky-z-prijimacich-testu/ukazka-z-prijimacich-testu

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Magisterske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/6-prijimaci-rizeni.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni#undefined

https://www.pharm.muni.cz/media/3278702/pr_modelove-otazky-na-web.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/uredni-deska/#c7667

https://www.fzv.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni-bc-a-nmgr-studium/

https://www.fzv.upol.cz/o-fakulte/uredni-deska/#c6943 závěrečné zprávy o průběhu PŘ

https://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/bakalarske-studium/#c34979

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy)

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2019/fss-prijimacky2019-informace-pz-ZSP.pdf

ČZU

https://www.af.czu.cz/cs/r-6778-o-fakulte/r-6791-uredni-deska část Zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

https://fel.cvut.cz/cz/prestudent/vysledky

JČU

https://www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/testove-otazky

 

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

https://www.slu.cz/fvp/cz/sovysledkyprijimacihorizeni

UNOB

https://unob.cz/univerzita/co-muzu-studovat/uplna-zneni-testu-k-prijimacim-zkouskam/

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/prijimaci-rizeni/kriteria.html ukázkové otázky z přijímacích testů

VFU

https://fvl.vfu.cz/cz/vzorove-otazky

https://fvl.vfu.cz/cz/tematicke-okruhy-pro-pripravu-na-prijimaci-zkousky

https://fvhe.vfu.cz/cz/tematicke-okruhy

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/more_information doporučená literatura

https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure písemné testy

VŠZDRAV          

https://www.vszdrav.cz/media/2_pro%20uchaze%C4%8De/p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/vsz_ukazka_prijimaci_test.pdf

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých pro daný rok, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na medicínu, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

30.12.2022


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit