VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na obor psychologie

články jak se dostat na obor psychologie kampomaturite.cz

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 4 soukromých vysokých školách. Vedle samostatné psychologie jsou nabízena spojení s dalšími společenskovědními a humanitními disciplínami, prakticko-terapeutická zaměření nebo učitelství psychologie. Hledáte podrobné informace včetně ukázkového testu? Stáhněte si zdarma náš e-book aktualizovaný pro rok 2020.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete psychologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV), někdy také znalosti z biologie (MU, UK). Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

 

Úspěšnost přijetí

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2019 1062 přihlášených a 66 přijatých (2018 1016/68, 2017 976/67, 2016 1035/61, 2015 1006/66, 2014 1009/61), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2019 podáno 1027 přihlášek, 111 uchazečů bylo přijato (2018 1223/156, 2017 1643/167, 2016 1528/160, 2015 1621/168, 2014 1635/155), na FF MUNI bylo 1029 uchazečů a 284 přijatých (2018 823/116).

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík)

Přehled psychologie (Portál, H. Kern, Ch. Mehlová a kol.)

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie): 1. část OSP NSZ SCIO do 1. 5. 2020, 2. část oborový test z psychologie, 3. část kombinovaná - uchazeč před ústním pohovorem připraví strukturovaný životopis, seznam literatury, doklady o stážích či kurzech a studentských odborných prací, v den konání písemná příprava k ústní zkoušce (práce s psychologickým textem, v ČJ i AJ, porozumění, interpretace a analýza textu), pohovor - motivace ke studiu, znalosti, kompetence, osobnostní předpoklady, diskuze nad písemnou přípravou, literaturou a odbornými aktivitami uchazeče. 30. 5. – 12. 6. 2020. Arteterapie 1. část test předpokladů ke studiu, všeobecný přehled s důrazem na oblast psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění, 2. část pohovor, ateliéry. 30. 5. – 12. 6. 2020.

Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie): test ZSV (Scio) + OSP (Scio)/TSP (MU), u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. SCIO testy (ZSV a OSP) ve dnech 7. 12. 2019, 8. 2., 7. 3., 4. 4. nebo 1. 5. 2020; TSP 25. - 26. 4. 2020.

Dny otevřených dveří 17. a 18. 1. 2020

Filozofická fakulta (Psychologie): TSP 25. - 26. 4. 2020, písemný oborový test (psychologie, biologie), ústní pohovor (rozprava nad zvoleným psychologickým tématem) 24. - 26. 4. 2020.

Dny otevřených dveří 17. - 18. 1. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 1. - 5. 6. 2020 uchazeč musí prokázat vědomosti zejména z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a také ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politika, historie), dále musí být schopen aplikace logických operací na základní matematické úlohy + vědomosti v rozsahu doporučené literatury.

Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. a 30. 5. - 12. 6. 2020, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej - zpracování témat s psychologickou tématikou, ústní: část A - souvislosti mezilidské interakce, zájmy a předpoklady ke studiu, analýza videozáznamu, pohovor o literatuře a odborných aktivitách uchazeče, část B - ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu, otázky z okruhů části A.

Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 8. - 16. 6. 2020 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text).

Dny otevřených dveří 5. 12. 2019, 22. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Psychologie): 16. - 17. 5. 2020, ústní část 25. - 29. 5. 2020. 1. část písemný test předpokladů ke studiu, oborový test, 2. část ústní zkouška, dodání životopisu, eseje (motivace a důvody pro obor psychologie, sebereflexe, předpokládané profesní uplatnění), seznamu literatury a dokladů o stážích/praxích/kurzech/odborné práce. 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/osobnostní/sociální psychologii, základů klinické psychologie a psychologie práce, biologie člověka.

Dny otevřených dveří 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Podmínky pro rok 2020 budou vyhlášeny po schválení akreditace NAÚ (informace k 9. 1. 2020).

Dny otevřených dveří 4. 2. a 10. 3. 2020

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements.

Dny otevřených dveří 16. 1., 13. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5., 18. 6. 2020

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (informace k 9. 1. 2020).

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
 
PVŠPSS          

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na psychologii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

9.1.2020


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit