VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na pedagogické fakulty

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol: pedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí se pohybuje kolem 50 %. Zjistěte, kdy se konají přijímací zkoušky, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete učitelství, zaměření na vzdělávání a další pedagogické obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U vybraných programů oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 64,1 % MU PDF 52 % OSU PDF 40 % TUL FPHP 57,1 % UHK PDF 49,4 % UJEP PDF 54,7 % UK PDF 39,5 % UPOL PDF 41,6 % ZČU PDF 57,2 %.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty. Pedagogicky zaměřené programy a obory nabízí také AMU, ČZU, ČVUT, JAMU,  Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 29. 5. - 13. 6. 2021, některé specializace bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří  22. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání): Obory pro vzdělávání při splnění podmínek (roky výuky předmětu/předmětů) bez přijímací zkoušky, jinak test z daného předmětu/předmětů 8. 6. 2021, případné 2. kolo 10. 9. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Filozofická fakulta (Dějepis, AJL/ČJL/FJ/NJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): Bez přijímacích zkoušek při splnění studijních průměrů dle podmínek fakulty, jinak ústní pohovor 24. 5. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Teologická fakulta (Pedagogika volného času, Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy): 8. - 12. 6. 2020 NESZNVPSŠ ústní pohovor, PVČ písemný test. Den otevřených dveří 22. 1. 2021 online

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 24. - 25. 4. 2021, oborové testy 19. - 25. 4. 2021 (jen AJ, HV, VV). Den otevřených dveří 23. 1. 2021 online

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP 24. - 25. 4. 2021, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 22. 10. a 21. 12. 2020 online, 5. 2. 2021 online

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) 17. - 18. 4. 2021 praktická přijímací zkouška, 24. - 25. 4. 2021 TSP a oborové testy (pouze sdružené studium), 25. 4. 2021 písemné testy FSPS. Den otevřených dveří 28. 1. 2021 online

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): TSP 24. a 25. 4. 2021. Den otevřených dveří 22. a 23. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) 24. - 25. 4. 2021.Dny otevřených dveří 23. a 26. 1. 2021 online

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Historie, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání): 31. 5. - 4. 6. 2021, některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. - 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 22. - 24. 4., ostatní zkoušky PDF 10. - 25. 5. 2021. Dny otevřených dveří 11. - 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie SZNV 10. - 28. 5. 2021 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 11. - 16. 1. 2021 online

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 31. 5. - 4. 6. 2021, některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 21. 11. 2020, fakultní 20. a 23. 1. 2021 online

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta (Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání):  24. - 28. 5. 2021 (do 4. 6. sdružené bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání) písemné testy. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Bc. 3. 5. - 30. 6. 2021, Mgr. 1. 6. - 30. 6. 2021, ZTSZNV bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): 26. 5. - 4. 6. 2021 (kombinace s PDF a FF 3. 5. - 25. 6. 2021), některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. - 9. 1. 2021 online

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: 21. - 25. 6. 2021, vybrané programy (A, ČJLPV, SPI, UMŠ, U1SZŠ, U1SZŠSP) testy OSP NSZ SCIO, HVPPP bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 6. 2. 2021 online (původně 27. ledna 2021)

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání talentové zkoušky TV 17. - 18. 4. 2021, písemné zkoušky 1. - 4. 6. 2021. Den otevřených dveří 5. 2. 2021 online

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika): 15. 5. - 11. 6. 2021. Den otevřených dveří 16. 1. 2021 online

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): SP 1. - 3. 6. 2021 písemná zkouška, NZSVSZNV bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2021 online

Matematicko-fyzikální fakulta (Fyzika/Matematika se zaměřením na vzdělávání): 9. 6. 2021 deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Možnost prominutí. Den otevřených dveří 24. 11. 2020

Pedagogická fakulta: Bc. 7. - 18. 6. 2021. Dny otevřených dveří 14. a 28. 1. 2021 (původně 9. 12. 2020 a 20. 1. 2021)

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 8. – 11. 6. 2021 test z daného předmětu nebo druhého programu. Dny otevřených dveří 15. a 16. 1. 2021 online

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta (Náboženství se zaměřením na vzdělávání) 11. - 19. 6. 2021 ústní pohovor. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Fakulta tělesné kultury (Trenérství a sport - pedagogika volného času, Tělesná výchova pro vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi): Talentová a ústní část 26. - 30. 4. 2021, písemná část akceptovány termíny SCIO do 30. 4. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 22. - 23. 5. 2021, písemné zkoušky 29. - 30. 5. 2021, ústní zkoušky L, SP I/RV 3. - 4. 6. 2021, U1.SZŠ a SP 7. 6. 2021 Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Biologie a environmentální výchova/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/Geologie a ochrana životního prostředí/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání) 31. 5. - 11. 6. 2021. Dny otevřených dveří 4. 12. 2020, 16. 1. 2021 online

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta pedagogická:  1. - 7. 6. 2021. Den otevřených dveří 27. 1. 2021 online

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Bližší informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na studijním oddělení. 

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika 28. - 30. 6. 2021 motivace ke studiu, praxe, prověření vědomostí/dovedností, Resocializační a penitenciární pedagogika bez přijímacích zkoušek.

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

rozcestník pro obory: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

4.2.2021


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit