Jak se dostat na pedagogické fakulty

článek jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol: pedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách, 2 institutech a jednom ústavu veřejných vysokých škol a 2 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šance na přijetí byla v roce 2023 38,5 %. Zjistěte, kdy se konají přijímací zkoušky, vyzkoušejte vzorové testy, nastudujte doporučenou literaturu v našem přehledu.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete učitelství, zaměření na vzdělávání a další pedagogické obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U víceoborových (sdružených) studií je třeba splnit požadavky obou oborů/programů. U vybraných programů/oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 47,7 % MU PDF 35 % OSU PDF 36,1 % TUL FPHP 53,9 % UHK PDF 38,9 % UJEP PDF 58,6 % UK PDF 32,5 % UPOL PDF 30,3 % ZČU PDF 35 %. Údaje za instituty a ústavy nejsou ve statistice MŠMT samostatně uváděny.

Šance na přijetí a informace k přijímacímu řízení pro další školy i fakulty najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Doporučená literatura

 

  • Jak se dostat na vysokou Politologie/Sociologie, Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos)
  • Společenské vědy pro SŠ 1. – 4. díl + pracovní sešity (Didaktis)
  • Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO)
  • Přijímačky na VŠ v pohodě Studijní předpoklady (OSP), Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
  • Maturita ze společenských věd (Nakl. A. Skřivan ml.)
  • ZSV neoficiální průvodce přípravou na přijímačky ze ZSV a Scio testy (Scholastik)

 

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Základy společenských věd, TSP MU, OSP. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

V tomto přehledu najdete univerzity, které mají pedagogické fakulty, samostatné instituty či ústavy. Pedagogicky zaměřené programy a obory nabízí také AMU, JAMU, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství: 10. - 13. 6. 2024 Kariérové poradenství a vzdělávání test studijních předpokladů, Učitelství praktického vyučování test studijních předpokladů a základů pedagogiky a psychologie, podrobnosti www.ivp.czu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 19. - 20. 1. 2024, 22. 3. 2024

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 3. - 7. 6. 2024  test zaměřený na studijní předpoklady a všeobecný rozhled zejména ve vztahu k technickým vědám, podrobnosti www.muvs.cvut.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří 10. 11. 2023, 2. 2. a 8. 3. 2024

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: 1. - 14. 6. 2024, některé programy test OSP NSZ SCIO, termíny od prosince 2023 do května 2024, nebo bez přijímacích zkoušek. Podrobnosti www.pf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy písemný test z daného předmětu/předmětů 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024, u sdružených studií kde jeden obor je zajišťován jinou fakultou nutnost splnit přijímací kritéria druhé fakulty. Podrobnosti a možnosti prominutí www.prf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Filozofická fakulta (Dějepis, AJL/ČJL/FJ/NJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): 12. - 23. 6. 2023. FJ, ŠJ bez přijímací zkoušky. D možnost prominutí při splnění průměru, NJ při splnění 3 let výuky na SŠ, jinak ústní zkouška. AJ možnost prominutí při splnění průměru a jazykového certifikátu, jinak písemná zkouška. ČJL písemný test ČJ + literatura. 10. - 21. 6. 2024, podrobnosti www.ff.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Teologická fakulta: Pedagogika volného času: 3. - 7. 6. 2024 test porozumění odbornému textu, všeobecný přehled. Podrobnosti www.tf.jcu.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024 (AJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost). Podrobnosti www.ped.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2025

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.fi.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 2. 11. a 18. 12. 2023, 26. 1. 2024

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport - 5 specializací, písemný test 25. 5. 2024, praktická zkouška z TV 18. - 19. 5. 2024, u sdruženého studia dle podmínek vybrané kombinace. Podrobnosti www.fsps.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 25. 1. 2024

Filozofická fakulta: Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika: TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Podrobnosti www.phil.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 19. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. U mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Podrobnosti www.sci.muni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 27. a 30. 1. 2024

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Institut celoživotního vzdělávání: Aplikovaná pedagogická studia, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. 20. - 24. 5. 2024 test všeobecný přehled zejména z oblasti socioekonomických věd (např. pedagogika, psychologie, sociologie ad.). Podrobnosti www.icv.mendelu.cz. Přihlášky do 15. 4. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Historie, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání):  29. 3. - 7. 6. 2024. Podrobnosti ff.osu.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Pedagogická fakulta: 6. - 24. 5. 2024, praktická zkouška TVSZNV 19. 4. a 25. - 27. 4. 2024, mezifakultní kombinace květen a červen 2024. Přihlášky do 15. 3. 2024. Podrobnosti pdf.osu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu (s výjimkou Chemie květen 2024 PZ z oboru). Přihlášky do 15. 3. 2024. Podrobnosti prf.osu.cz. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 3. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.fp.tul.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2023, fakultní 6. 2. 2024

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání: Pro sdružené programy se zaměřením na vzdělávání 20. 5. - 21. 6. 2024, podrobnosti www.uhk.cz/ff. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Talentové zkoušky 29. 4. - 17. 5., teoretické a praktické zkoušky 20. 5. - 14. 6. 2024, případné 2. kolo 26. 8. - 13. 9. 2024. Základy techniky se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.uhk.cz/pdf. Přihlášky do 31. 3. 2024, případné 2. kolo 2. 8. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): Sdružené programy 2. 5. - 7. 6. 2024 (Biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky). Podrobnosti www.uhk.cz/prf. Přihlášky do 31. 3. 2024. Dny otevřených dveří 12. a 27. 1. 2024

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: 6. - 7. 5. 2024 praktické zkoušky TV, 17. - 21. 6. 2024 praktické, písemné a ústní zkoušky, Andragogika, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika test OSP NSZ SCIO 9. 12. 2023 - 25. 5. 2024. Podrobnosti www.pf.ujep.cz. Přihlášky do 29. 3. 2024. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání): Biologie pro vzdělávání 17. - 21. 6. 2024 test biologie, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Přihlášky do 31. 3. 2024. Podrobnosti prf.ujep.cz. Den otevřených dveří 8. 2. 2024

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami talentové zkoušky 11. - 12. 5. 2024, NSZ SCIO OSP v období prosinec 2023 - 15. 5. 2024. Podrobnosti www.ftvs.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 26. 1. 2024

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika, Andragogika): 11. 5. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.ff.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Den otevřených dveří 13. 1. 2024

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): Sociální pedagogika 3. - 7. 6. 2024, NZSV bez přijímací zkoušky. Podrobnosti www.htf.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 15. 1. 2024

Matematicko-fyzikální fakulta (Fyzika/Matematika/Deskriptivní geometrie/Informatika se zaměřením na vzdělávání): Test předpokladů ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika) 12. 6. 2024. Podrobnosti www.mff.cuni.cz. Přihlášky do 31. 3. 2024. Den otevřených dveří 21. 11. 2023

Pedagogická fakulta: 6. - 18. 6. 2024, podrobnosti www.pedf.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 13. 12. 2023, 30. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 10. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.natur.cuni.cz. Přihlášky do 29. 2. 2024. Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2024

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Náboženství se zaměřením na vzdělávání, Sociální práce s dětmi a mládeží: Ústní pohovor (SPDM navíc motivační dopis) 7. - 15. 6. 2024. Podrobnosti www.cmtf.upol.cz. Přihlášky 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Fakulta tělesné kultury: Trenérství a sport - pedagogika volného času, Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Rekreologie - pedagogika volného času, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi. Talentová část část a ústní pohovory 22. - 26. 4. 2024, písemná část termíny NSZ SCIO do 1. 5. 2024 včetně. Podrobnosti www.ftk.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Filozofická fakulta: Andragogika, Řízení vzdělávacích institucí: Test předpokladů ke studiu 11. – 12. 5. 2024 (v případě většího počtu uchazečů i 18. – 19. 5. 2024). Podrobnosti www.ff.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. testy NSZ SCIO OSP/AJ v termínech prosinec 2023 - 1. 5. 2024 (při splnění podmínek možnost vykonání testu v termínu 1. 5. 2024 s 50 % slevou), talentové zkoušky 27. 5. - 2. 6. 2024 HKSZNV, VTSZNV, písemné a ústní zkoušky 22. 4. - 14. 6. 2024. Podrobnosti www.pdf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Biologie a environmentální výchova/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Geografie/Geologie a ochrana životního prostředí/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání. 3. - 14. 6. 2024, od přijímací zkoušky u řady programů může být upuštěno, nepřekročí-li počet uchazečů kapacitní možnosti programu. Podrobnosti www.prf.upol.cz. Přihlášky do 15. 3. 2024. Dny otevřených dveří 1. 12. 2023, 27. 1. 2024

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. 30. 5. - 7. 6. 2024, AJSZNV 15. a 16. 5. 2024, portfolia (HV, VV)  do 1. 6. 2024. Podrobnosti www.fpe.zcu.cz. Přihlášky do 30. 4. 2024. Den otevřených dveří 30. 1. 2024

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

Prague City University www.praguecityuniversity.cz

Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků. Doložení jazykové úrovně, pohovor, motivační dopis, portfolio. Podrobné informace na studijním oddělení. Přihlášky průběžně, nejpozději září 2024. Dny otevřených dveří prezenční: 18. 1., 2. 2., 17. 2., 29. 2. 2024, on-line: 31. 1. 2024

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Škola nabízí stejné programy jako AMBIS, pod který rokem 2023 přešla (www.ambis.cz). Andragogika - Vzdělávání dospělých, Personální management – zaměření Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie; Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika, Veřejná politika – zaměření Politologie a sociologie aj., Ekonomika a management – zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců aj. Program SP znalostní test ZSV, v případě neúspěchu v testu možnost náhrady úvahou na téma Postavení člověka s postižením v současné společnosti. Ostatní programy pohovor o motivaci ke studiu a očekávání, termíny domlouvá studijní oddělení po podání přihlášky. Uzávěrka příjmu přihlášek do konce října. Dny otevřených dveří Ambis Praha 14. 2., 13. 3. a 9. 4. 2024, Brno 21. 2., 19. 3. a 16. 4. 2024, online 17. 1. 2024

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

JČU

rozcestník pro jednotlivé programy https://chci-studovat.pf.jcu.cz/ doporučená literatura v jednotlivých odkazech

MENDELU

https://icv.mendelu.cz/studium/prijimaci-rizeni ukázky testových otázek, doporučená literatura a zápisy z přijímacích řízení ve spodní části stránky

OSU

vzorové testy z minulých let https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

vzorové testy z minulých let https://pdf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

 

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ - část Písemné přijímací zkoušky ve spodní části stránky

ZČU

https://www.fpe.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/info-score.html

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých, občané ČR), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

 

Kam dál?

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

16.2.2024